Ultimativ guide til intern linkbuilding i 2024

Her får du både en grundig guide til intern linkbuilding, men vi giver dig også en gratis template til intern linkbuilding der kan styrke din interne linkstruktur på kort tid.

Her får du al den viden om intern linkbuilding du har behov for! Før du begynder, skal du sørge for, at du har Screaming Frog åben og en varm kop kaffe (eller din foretrukne drik) ved din side.

Introduktion til intern linkbuilding

Selvom SEO konstant udvikler sig, er der én ting, der altid vil være vigtig. Intern linkbuilding. Det kan have en betydelig indflydelse på dit websites synlighed i søgeresultaterne – og så er det endda godt for brugeroplevelsen. I denne guide tager vi et kig på, hvordan intern linkbuilding bør udføres i 2024 og vi forklarer, hvorfor det er så vigtigt for SEO.

Hvad er intern linkbuklding?

Et internt link er ethvert link, som linker fra en side på dit website til en anden side på dit website. Både brugere og søgemaskiner benytter disse links til at navigere i dit indhold.

Dine besøgende benytter dine interne links til at finde rundt på sitet. Det er uanset, om det er i form af links i din navigation, indhold eller footer.

Søgemaskiner derimod bruger i højere grad dine interne links til at forstå sammenhængen mellem dit indhold samt finde frem til enkelte sider således, at det kan indekseres og vises på søgemaskinen.

Interne vs eksterne links

Alle websites består af et mix af både interne og eksterne links. Opgaven for interne links er at skabe sammenhængskraft mellem dit indhold på dit eget website, hvor eksterne links har til opgave at skabe sammenhæng mellem dit website og øvrige websites på nettet.

Både interne og eksterne links er vigtige for din success med SEO. I denne artikel fokuserer vi udelukkende på interne links samt hvordan, du kan udnytte deres værdi.

Intern linkbuilding anno 2024

Gennem årene har den måde, vi griber intern linkbuilding an på, ændret sig. Tidligere var fokus primært på at få så mange interne links som muligt. Det var uanset kvaliteten eller relevansen af de links, vi lavede. Men i 2024 er best practice for intern linkbuilding (heldigvis) anderledes. Fokus er nu på kvalitet frem for kvantitet.

Søgemaskiner er blevet bedre og mere sofistikerede. De kan nu forstå konteksten og relevansen af interne links, hvilket gør det vigtigt, at dine links placeres strategisk og på en måde, der giver mening for dine brugere.

Selvom vi ser en stigning i antallet af tools og platforme, der giver os indsigt i vores interne linkstruktur, så er det ikke for alvor lykkes nogen at knække koden til, hvordan interne links skal bygges mest hensigtsmæssigt.

Du finder dog i denne artikels sidste sektion vores take på, hvordan du kan arbejde mere struktureret med din interne link building, men lad os lige få styr på begreberne og teorien først.

 

Forstå linkværdi som koncept

Intern linkbuilding spiller en afgørende rolle i SEO, fordi det hjælper søgemaskiner med at forstå din struktur og selve hierarkiet på dit websted.

Ved at bygge interne links til vigtige sider på tværs af dit website bliver det nemmere for søgemaskinerne at crawle og indeksere dit indhold. Derudover forbedrer intern linkbuilding brugeroplevelsen ved at gøre det nemmere for dine besøgende at navigere på dit website og finde det, de leder efter.

Det kan hjælpe med at time on site, hjælpe brugeren videre og derigennem reducere din bounce rate.

Er vi lidt mere tekniske, så er det et vigtigt værktøj til at distribuere autoritet rundt på dit website.

 

Er alle interne links lige meget værd?

Udover at søgemaskinerne bruger dine interne links til at forstå sammenhængen mellem dit indhold, så har interne links også den funktion, at de videredistribuerer værdi mellem dine sider.

Som eksempel kan vi tage udgangspunkt i en situation, vi ofte ser, hvor forsiden på et website er den side, som er mest linket til fra eksterne kilder. I dette tilfælde vil forsiden derfor også være den stærkeste side set fra perspektivet om linkværdi.

Den linkværdi, som forsiden har fået fra de eksterne links, vil nu fordeles til de øvrige sider, som der linkes til fra forsiden. Og de sider, som modtager links fra forsiden, vil derefter fordele deres værdi videre osv.

Ovenstående er et meget simpelt eksempel på, hvordan man kan forstå konceptet bag fordeling af linkværdi. Men det er godt at have i mente eftersom, at det derved vil være mere værd at linke fra forsiden af website sammenlignet med f.eks. en blogartikel, som ikke har modtaget mange eksterne links.

 

Intern linkbuilding kan ikke stå alene

Når det kommer til intern linkbuilding, er det vigtigt at huske, at interne links ikke kan stå alene. Mens interne links er en afgørende del af enhver SEO-strategi, er de ikke det eneste, der skal tages i betragtning ift. en god struktur på din side. Et ordentligt sitemap.xml, en ideel navigation og brugen af breadcrumbs er alle væsentlige elementer, der fungerer sammen med interne links for at sikre, at søgemaskiner nemt kan crawle og indeksere dit websted.

Med andre ord: Du skal have din samlede sidestruktur for øje, udover “bare” at have styr på de interne links du selv laver med relevante ankertekster.

 

Template til intern linkbuilding

For dig der gerne vil bevæge dig væk fra den manuelle proces i at arbejde med at optimere interne links, har vi i denne sektion af guiden inkluderet en metode til at arbejde mere seriøst med din interne linkbuilding.

Metoden er ikke helt gratis, men det er tæt på!
De eneste værktøjer, du skal bruge for at tage din interne linkbuilding til det næste niveau, er:

Hvis du har adgang til ovenstående værktøjer, kan du følge nedenstående guide, som gør dig i stand til at finde interne linkmuligheder på tværs af dit website på få sekunder, når først du har gennemført guiden.

1. Gratis Template / Tool til intern link optimering

Som nævnt kommer vi til at bruge Google Sheets til vores interne link-optimering, og her har vi været så flinke at lave en template, som fjerner meget af det manuelle arbejde, og i stedet gør det simpelt at lave interne links på tværs af op til 20.000 URLer.
Det kræver blot, at du gemmer en kopi af Google Sheets Templaten og følger resten af guiden til at få sat værktøjet korrekt op. Når du har gjort det, kan du nemt og hurtigt begynde at bygge mange relevante interne links.

2. Setup i Screaming Frog

1. Configuration
2. Extraction
Her skal vi have opsat 2 custom extractions, som vi kan bruge til at bygge interne links ud fra. De 3 elementer vi ønsker at trække ud er følgende:
1. Links: (Som ligger i p-tags – det gør vi fordi vi ønsker at skabe interne links i primære del af sitets tekst, og altså ikke links fra f.eks. Menu / Navigation, samt footer elementet.

Extractor til Screaming Frog: //p//a/@href

2. Text: (Her ønsker vi at trække alt teksten fra sitets

-tags ud)

Extractor til Screaming Frog: //p

Efter du har trykket på OK, skal du starte dit crawl i Screaming Frog, så vi kan komme igang med at bygge nogle interne links.
Mens du venter på, at dit crawl bliver færdigt, kan du passende finde den rapport, som vi skal bruge til at lave vores lille interne linkbuilding tool.
Du finder rapporten, vi skal bruge, ved at klikke på rapporten ”Custom Extraction”

Når dit crawl er 100% færdigt, og du har trykket på rapporten ”Custom Extraction”, skal du trykke på knappen ”Export” og eksportere filen, som Google Sheets eller som en Excel Fil (.xlsx, ikke CSV).
Det sidste skridt for at vi kan bruge templaten til at lave interne links er at få kopieret det output, vi har lige har hentet fra Screaming Frog, og indsætte det under fanen:

🪄 Setup: Input_Custom_Extractors

Denne fane i Google Sheets er reelt bare vores rå-data, som vi i de bagvedliggende formler manipulerer for hurtigt at kunne finde interne link-muligheder. Når du har copy / pastet filen fra Screaming Frog ind i denne fane, er du faktisk klar til at begynde at bygge links. Vær opmærksom på, at du skal indsætte dit output i cellen ”A2”, som også er angivet i templaten.
For de mere visuelle kan du også bruge følgende screenshot:

Det setup, du netop har gennemført, gør, at det nu bør være muligt at arbejde med data’en inde i fanerne:

🔗 Rapport 01: Sider, der ikke linker

Hvad gør rapporten?

Denne rapport er den mest simple til at bygge interne links og formålet med denne side er blot at identificere de sider, som på nuværende tidspunkt ikke allerede linker til dit indhold, i dit indhold (Dvs. ikke navigations-elementer og lignende)

OBS: Det skal dog siges, at hvis dit sites globale menu f.eks. er kodet i

tags, ja så kommer de desværre også frem, men for 99% af alle websites vil det ikke være tilfældet.

Hvordan ser den ud

Når du første gang åbner rapporten / fanen skulle den helst se ud som vist i nedenstående screenshot:

Venstre side af rapporten er dit udgangspunkt, og det er her, hvor vi skal foretage ændringer for at ændre på vores output af interne link-muligheder.
Højre side af rapporten viser dit output baseret på det, du har angivet i venstre side, og er derfor de reelle muligheder, som du har for at skabe interne links fra sider, som ikke allerede linker til din destinationsside i dag.

Hvordan kommer jeg i gang?

Nu hvor du har en forståelse for, hvad vi kigger på, skal vi igang med at bruge rapporten, så vi kan få skabt nogle interne links til vores indhold.
Det eneste, som du skal gøre, er at vælge en URL fra den dropdown, som du ser under Step 01, og så skulle du gerne se, at højre side viser dig en liste af URL’er.

De URL’er, som du præsentereres for under ”Dit output”, er alle de URL’er, som ikke allerede linker til den side, du har valgt i drop-down menuen og er dermed også de sider, som du bør gennemse for interne link-muligheder.
For god ordens skyld bør dit output generelt se således ud:

For de fleste kan denne rapport bruges til at finde steder på dit website, hvor du kan læse indholdet igennem og potentielt indarbejde et link ved at lave småændringer til indholdet, hvis det kontekstuelt giver mening at gøre det.
For de, som specifikt optimerer mod søgeord, er Rapport 02 nok mere interessant eftersom, at den egentlig virker på samme måde som Rapport 01, men udover at kigge på sider, som ikke allerede internt linker til siden, også kigger efter steder, hvor vi nævner bestemte ord i sidens skrevne indhold.

🔎 Rapport 02: Sider, der ikke linker + nævn ord

Hvad gør rapporten?

Denne rapport er en smule mere avanceret end Rapport 01, men fortsat relativt simpel. Rapport 02s formål er kort sagt at finde alle de sider på sitet, som ikke linker til en valgt URL, og som samtidig nævner et indtastet ord i teksten på sitet. Rapporten er derfor oplagt til at finde de nemmeste muligheder til at skabe interne links, da indholdet på nuværende tidspunkt ikke allerede linker og samtidig også nævner et søgeord, som vi gerne vil optimere mod.

OBS: Det skal igen nævnes, at hvis dine udviklere har været så irriterende at kode din global menu i

tags, ja så vil du det formentlig forværre dit output, da vi kommer til at inkludere interne link-muligheder, som reelt ikke er muligheder.

Hvordan ser den ud

Når du klikker på rapport 02 skulle det indledningsvist gerne se ud, som du ser nedenfor.

Venstre side af dit billede er ligesom med rapport 01 dit setup panel med overskriften ”Start her”, og det er igen her, hvor du skal foretage rettelser, hvis du gerne vil ændre dine interne link-muligheder, som præsenteres i højre side.
Højre side af din rapport indeholder ligesom før dit output og repræsenterer de sider på dit website, som opfylder de kriterier, som du har opsat ovre i venstre side.

Hvordan kommer jeg i gang?

Ligesom med den forrige rapport skal du blot udfylde venstre side af rapporten. I modsætning til tidligere er der dog her 2 steps fremfor.

  • Step 01: Vælg den URL fra dropdown menuen, som du ønsker at bygge interne links til.
  • Step 02: Her angiver du det søgeord, som du gerne vil have at siden indeholder i den skrevne tekst.

Her det vigtigt at forstå, at outputtet kun virker hvis Step 01, som minimum er udfyldt. Dvs. At hvis du kun har angivet Step 02, ja så vil du ikke få noget output vist. For at forstå det lidt tydeligere, tager vi udgangspunkt i nedenstående screenshot:

Her har vi valgt siden: https://refyne.dk/services/social/ som vi gerne vil bygge flere links til. En side, som vi hos Refyne f.eks. gerne vil have vist, når en bruger måtte søge på ordet ”Facebook annoncering” Fordi vi gerne vil optimere siden mod dette søgeord, kan vi derfor med fordel skrive ”facebook” i Step 02.
Når vi gør dette, får vi vist følgende:

Lad os tjekke om det også stemmer, at artiklen https://refyne.dk/i-excel-findes-et-smugkig-ind-i-fremtiden/ ikke indeholder et link til siden, og samtidig nævner ’facebook’

Som du kan se, indeholder siden: https://refyne.dk/i-excel-findes-et-smugkig-ind-i-fremtiden/ pt. ikke et link til siden, som vi ønskede at bygge interne links til, og nævner samtidig ”Facebook”. Nu ville det være oplagt at ændre ovenstående tekst – og lave det til et internt link (Evt. måske også lige ændre ankerteksten en smule) og give Joakim en næse for ikke allerede at have linket til at starte med 😉)

Afrunding & forbedringsmuligheder

Ovenstående er en relativ simpel metode og tilgang til skabe interne links på din hjemmeside (Specielt hvis du har rigtig mange sider på sitet kan dette blive en life-saver). Setuppet er ideelt til dem, som pt. håndterer denne proces manuelt, og som ikke har noget imod løbende at lave Screaming Frog crawls for at opdatere sit datasæt i takt med, at man får skabt interne links på sitet.
Selvom ovenstående er en OK metode til at begynde med, så er det ikke en metode, vi anvender på vores egne kunder, da setuppet fortsat har følgende fejl:

  • Indeholder ikke ankertekst-optimering
  • Tager ikke højde for exact & relativt match på benævnelser af søgeord
  • Integrerer ikke Google Search Console Data (At tage udgangspunkt i din Search Console Data er oplagt, idet vi dermed ender med at optimere dine interne links baseret på søgeordsdata fra Google Search Console. Det sikrer, at vi undgår tunnelsyn på enkelte søgeord og tager højde for alle variationer i vores optimering af interne links.
  • Opdateres ikke løbende og automatisk (Hvilket gør det besværligt at arbejde med over flere dage, da data ikke opdateres i takt med, at man får bygget nye links)

Hvordan laver vi interne links på egne kunder?

Du har måske gættet at mange af de mangler, som vi adresserer i ovenstående, er nogle af de ting, vi har taget højde for i vores egen metode til at bygge interne links i en stor skala. Hvis det er din antagelse, så er det helt korrekt. Dermed ikke sagt, at det setup er helt perfekt endnu.
For dem, som er interesseret, bruger vi fortsat Google Sheets, som vores simple interface til at skabe interne links. Forskellen fra ovenstående setup er overordnet set:

Forskel i data og rapporter:

  • Der hentes dagligt søgeordsdata fra Google Search Console
  • Indeholder 10 rapporter fremfor 2 rapporter, hvor vi blandt andet har inkluderet anchortext optimization, mention modeling, links mellem sektioner osv.

Forskel i teknisk setup:

  • Der køres et dagligt scrape af sitet via Google Cloud, som emulerer en rigtig Chrome browser. Dermed undgår man problemer med eksempelvis javascript-baserede websites og andre forhold, som eksempelvis bestemte content blocks, vi ikke er interesseret i at scrape (cookies, andre popups, velkomstsider eller lignende) da alt indholdet renderes på forhånd og efterfølgende filtreres. (Dermed undgår vi kører screaming frog manuelt og undgår fejl på de websites, hvor sitet er javascript tyngt eller er kodet uhensigtmæssigt ift. at bruge Screaming Frog. Toolet kører en ”Task Manager”, som pakker sider i individuelle batches og sender jobs til en queue handler i Google Cloud, hvor de eksekveres asynkront og returnerer outputtet tilbage til et Google sheet, hvor data kan behandles yderligere.

For dem, som synes, at det tekniske setup er det mest interessante, er her en simpel optegning af arkitekturen for værktøjet i Google Cloud.

Synes du, at templates som disse er spændende at arbejde med, er du måske interesseret i en anden artikel, hvor vi også har inkluderet en gratis template til CTR analyse & optimering.

Hvis du synes, at ovenstående kunne være interessant at høre mere om, er du velkommen til at connecte med mig på LinkedIn, hvor du er velkommen til at skrive feedback, tanker eller tilsvarende til mig.

Vil du høre mere om intern linkbuilding?

Vi ved hvordan man bygger en intern linkstruktur der skaber værdi. Ræk ud hvis du ønsker hjælp