CAC (Customer Acquisition Cost)

Customer Acquisition Cost (CAC) er en vigtig KPI (Key Performance Indicator) for din virksomhed, hvis du ønsker at forstå hvilke omkostningerne der er forbundet med at skaffe nye kunder. CAC er en ofte anvendt KPI (Key Performance Indicator), der angiver den samlede omkostning ved markedsføring og salg, der skal investeres for at få en ny kunde. CAC som nøgletal hjælper din virksomhed med at vurdere effektiviteten af deres markedsføringsstrategier og identificere områder, hvor der kan optimeres for at øge rentabiliteten.

Hvordan beregnes CAC?

CAC beregnes ved at dividere de samlede omkostninger ved kundeanskaffelse i en bestemt periode med antallet af nye kunder, der er erhvervet i samme periode. Formlen for CAC er som følger:

CAC = (Samlede omkostninger ved kundeanskaffelse) / (Antal nye kunder)

For eksempel, hvis din virksomhed bruger 10.000 kr. på markedsføring og salg i en måned og erhverver 50 nye kunder i samme periode, vil CAC være:

CAC = 10.000 kr. / 50 = 200 kr.

Det betyder ganske simpelt, at din virksomhed i gennemsnit har brugt 200 kr. på at skaffe hver ny kunde.

Forskel på CAC og CPA?

CAC og CPA (Cost Per Acquisition) er to relaterede, men forskellige KPI’er. Mens CAC fokuserer på omkostningerne ved at erhverve nye kunder, refererer CPA til omkostningerne ved at anskaffe et lead eller en vigtig handling såsom:

  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Tilmeld webinar
  • Tilføj produkter til kurv

CAC er en bredere indikator, der inkluderer alle omkostninger forbundet med markedsføring og salg for at erhverve en ny kunde, mens CPA er mere specifik og fokuserer på de omkostninger, der er direkte relateret til en bestemt kundeaktion.

3 Tips til en lavere CAC

Her er 3 overordnede tips til at reducere din CAC

  • Skarpere målretning: Ved at fokusere på de mest relevante og rentable kundesegmenter kan virksomheder øge konverteringsraten og reducere spildte markedsføringsomkostninger.
  • Optimering af markedsføringskanaler: Analyser effektiviteten af forskellige markedsføringskanaler og invester i dem, der giver den laveste CAC.
  • Fokus på eksisterende kunder: Fokusér på at få eksisterende kunder til at købe mere eller oftere, da det altid vil være billigere end at skaffe en ny kunde.