Facebook Konsulent

Hvad er en Facebook Konsulent?

En Facebook- eller Meta-konsulent er en rådgiver, som er specialiseret indenfor organisk eller betalt annoncering via Facebook (Meta) platformen. Formålet med rollen som Facebook-specialist består i at markedsføre og promovere brands, produkter eller services, ved hjælp af digitale opslag og annoncer på Facebook.

På trods af at det sjældent er den samme person, som står for både den betalte og  organiske del af en virksomheds tilstedeværelse på Facebook/Meta, er formålet med begge roller i sidste ende, at det skal medvirke til forøget salg og/eller kendskab til en given virksomhed og/eller dens produkter og services.

En Facebook-konsulent er specialiseret i og arbejder med alskens opgaver relateret til Metas platforme – det tidligere Facebook. Udover Facebook/Meta, tæller også Instagram, WhatsApp og Messenger med i Metas portefølge. Det er dog kun muligt at lave annoncering på Meta, Messenger og Instagram – endnu?

 

Hvordan arbejder en Facebook Konsulent?

Arbejdsopgaverne for en Facebook-konsulent omfatter som sagt typisk både organisk og betalt tilstedeværelse. Konsulenter arbejder ofte på månedsbasis ved, at følge og måle performance, analysere og evaluere samt optimere aktiviteter på Meta løbende, holde resultater op imod hinanden og rapportere tilbage til kunden fra måned til måned.

Her kommer nogle eksempler på arbejdsopgaver indenfor organisk Meta samt betalt annoncering på Meta:

 

Organisk

 • Indholdsstrategi: Udvikle og implementere en indholdsstrategi, der er tilpasset virksomhedens mål og målgruppe og ræsonnerer med følgerskaren.
 • Community Management og Community Building: Deltage i samtaler og svare på kommentarer på vegne af virksomheden, samt forsøge at udbygge og vedligeholde et engageret fællesskab på Meta og Instagram.
 • Planlægning og udarbejdelse af indhold: Planlægning af posts og annoncer, for at sikre et konsistent flow af opslag og nyt indhold til Metas platforme.
 • Strategisk brug af Metas funktioner: Udnytte de forskellige funktioner og værktøjer, fx Stories, Product Links og Lives, der ræsonnerer godt med målgruppen, effektivt og til virksomhedens fordel.
 • Analyse og optimering: Overvåge og analysere performance af organisk indhold, spotte trends og herudfra og optimere indholdsstrategien.

 

Betalt annoncering

 • Annonceplanlægning og strategi: Udvikling af en overordnet annonce- og kampagnestrategier baseret på virksomhedens mål, målgruppe og budget.
 • Identificere og definere (nye?) målgrupper for hver kampagne: Anvende avanceret målgruppe-segmentering, for at nå specifikke demografiske, adfærds- eller interessebaserede segmenter.
 • Annoncetekst og kreativer: Udarbejde overbevisende annoncetekster og fængende kreative elementer.
 • Analyse og trendsspotting: Løbende analyse af performance-data, for at identificere tendenser og muligheder for optimeret strategi.
 • Budgetstyring og optimering: Administrere annoncebudgetter og sikre optimal udnyttelse af midlerne ved hjælp af løbende tests.
 • Sikre compliance og tracking: Rådgive om korrekt implementering af pixels og tracking/sporing, der stemmer overens med lovgivning og udstyrer virksomheden med korrekte og præcis data.

 

Vi anbefaler vores kunder til at anvende et miks af organisk og betalte aktiviteter på Facebook, for at kunne udnytte og drage fordel af forskellige synergier mellem de to indsatser. Langt de fleste virksomheder fokuserer i dag primært på Facebook-annoncering, da der er begrænset rækkevidde at hente ved udelukkende at fokusere på den organiske del af samspillet. Eksempelvis viste et studie fra socialinsider.io, at Facebooks organiske reach for organiske posts i 2023 endte på blot 4,32%. På Instagram blev organisk reach målt til 9,34% i 2023, hvilket er et et drastisk fald på 32%, hvis man sammenligner med året før.

 

Hvordan arbejder Refynes Facebook Specialister?

Hos Refyne kalder vi vores Facebook-konsulenter for Paid Social Konsulenter. Selvom nogle af bores konsulenter beskæftiger sig med både organisk og betalt tilstedeværelse på Metas platforme, er alle specialiseret indenfor paid social, altså betalt annoncering på Metas platforme, først. Refynes Facebook-konsulenter arbejder meget metodisk med vores eget 3 trins approach, som overordnet set involverer 3 aktiviteter:

 

01. Identificer nuværende situation:

Ofte overtager vores Facebook-konsulenter en allerede eksisterende konto, hvorfor vi indledningsvist kigger ind i den aktuelle performance og setup. Dette gør vi ved at gennemgå eventuelle strukturelle (fx, for mange kampagner og dermed for lidt data) eller tekniske udfordringer (fx, manglende tracking). Dette opsamler vi i et samlet audit, som agerer fundament for den efterfølgende strategi, der fremlægges af den tilknyttede Facebook-konsulent.

 

02. Strategi & Metode:

Baseret på vores findings i det indledende audit, udarbejder vores Facebook-konsulent en strategi for den fremtidige indsats. Vores tilgang til en løbende indsats, er at arbejde struktureret med tests, automatiseringer, tilvalg af software (såsom fx Smartly), der altsammen skal medvirke til at kan løfte performance markant.

 

03. Test & Learn:

Sidste fase består i, at en Facebook-konsulent laver en revidering af den overordnede plan på bagrund af de resultater, som vi ser via indledende tests. I forlængelse heraf lægges der en plan for kontinuerlige opgaver og eksperimenter, som eksekveres i samarbejde med relevante personer og inhouse ressourcer hos kunden. Step 03 tilpasser Facebook-konsulenten i samarbejde med virksomheden, således at vi konstant sikrer os optimal performance – og at strategien tilpasses til den aktuelle situation, som vi ser i markedet.

 

Hvordan er dagligdagen for en Facebook-konsulent?

Efter det indledende analysearbejde og udarbejdelse af den fremadrettede strategi og retning i samarbejde med kunden, rammer dagligdagen. Selvom det rette og gennemarbejdede strategi altid er afgørende for den langsigtede succes, er det i sidste ende dagligdagen, som gør, at vi kontinuerligt kan løfte vores niveau.

Nogle af de primære aktiviteter, som bør være en fast del af enhver Facebook-konsulents hverdag, er:

 

01. Planlægning og oprettelse af betalte kampagner

02. Monitorering og analyse af kampagne performance

03. Optimeringer på baggrund af performance

04. Holde sig opdateret på nye formater, nyheder osv.

05. Samarbejde med tværfaglige teams (fx personer med ansvar for tracking, copy eller kreativer)

06. Rapportering af kampagneresultater og levering af indsigter til virksomheden

07. Budgetstyring og fordeling til kampagner ift. performance.

 

Herunder kan du se en model for, hvordan arbejdsprocessen typisk er for en Facebook-konsulent:

Hvor meget tjener en Facebook-konsulent i Danmark?

Lønnen for en person, som går med titlen: ”Social Media Specialist” er i gennemsnit 37.006 kr. (inkl. pension) månedligt i følge Jobindexs lønberegner. Denne titel er den tættest sammenlignelige til ”Facebook Konsulent”, og burde være relativt repræsentativ, da data tager udgangspunkt i 20 personer fordelt i Danmark.

 

Hvad tjener en Facebook-konsulent hos Refyne?

En Facebook-konsulent hos Refyne tjener op imod 24,84% mere i løn sammenlignet med personer ansat i tilsvarende stillinger hos andre virksomheder/institutioner.

Sammenligner vi gennemsnitslønnen for en ansat med titlen ‘Social Media Specialist’ i Danmark på 37.006 (inkl. pension) med den løn, vi betaler vores konsulenter med titlen ”Paid Social Konsulent”, kan vi konkludere at ansatte hos Refyne i gennemsnit tjener mellem 13.5% – 24.84% mere i løn om måneden.

Lønintervallet for en Paid Media Konsulent hos Refyne vil i gennemsnit tjene mellem 42.000 – 46.200 kr. om måneden inkl. pension. Hos Refyne har vi vores egen lønberegner, som du kan prøve her: beregn din løn med vores lønberegner

 

Hvorfor betaler Refyne Paid Social Konsulenter mere i løn?

Vi betaler vores paid social konsulenter det, de er værd. Vi og vores kunder forventer mere end det sædvanlige – hvorfor lønnen også ligger udover det sædvanlige for branchen.

Vi tror endvidere på, at gode lønvilkår samt vores mange andre medarbejdergoder, er med til at vores medarbejdere vælger at blive længere hos os. Overfor for vores kunder er det ligeledes fordelagtigt, at vi betaler mere i løn end branche gennemsnittet, da man i et samarbejde vil opleve lavere udskiftning på teamet, dybere og mere langsigtet indsigt og tilgang til din case, samt et højere fagligt niveau, end man kender det hos øvrige bureauer.

 

Hvor meget erfaring har Facebook-konsulenter hos Refyne?

En person, som arbejder med titlen Paid Social Konsulent hos Refyne har i skrivende stund: 5,41 års erfaring som fuldstidsansat hos enten bureau eller hos en annoncør.

 

Læs også:

Hvad er en SEO konsulent

Hvad er en Google Ads Konsulent