Google Tag Manager konsulent

Hvad er en Google Tag Manager konsulent?

En Google Tag Manager (GTM) konsulent / specialist er en person med ekspertise i brugen af GTM til at implementere og administrere tags på et website eller en app.

Opgaven for en Google Tag Manger konsulent består i at optimere dataindsamlingen og sikre høj data kvalitet.

En Google Tag Manager konsulent bidrager til den overordnede digitale markedsføringsindsats ved at sikre, at der træffes beslutninger på baggrund af et korrekt datafundament. En konsulent med ekspertise har har kompetencer i opsætning af en GTM-konto, oprettelse af tags, triggers og variabler samt vedligeholdelse af GTM-kontoen.

Hvad laver en Google Tag Manager specialist?

Dagligdagen for en Google Tag Manager konsulent kan varriere meget, men nogle af de typiske fællesnævnere for hverdagen er følgende:
  • Implementering af tags og målinger i GTM-kontoen
  • Test og kvalitetssikring af tag-opsætningen
  • Konfigurering af triggers og variabler for at sikre korrekt dataopsamling
  • Oversyn og vedligeholdelse af GTM-kontoen
  • Samarbejde med andre afdelinger, såsom marketing, udvikling og analytik, for at sikre sammenhæng mellem tag-opsætningen og den overordnede digitale marketingstrategi
  • Analyse af data indsamlet via GTM for at forbedre tag-opsætningen og forstå, hvordan brugerne interagerer med website eller appen
  • Opdatering og optimering af eksisterende tag-opsætninger
  • Oplæring og rådgivning til kolleger og kunder om GTM og dataindsamling.

Mangler du hjælp til din Google Tag Manager? Kontakt os gerne og hør mere om mulighederne for at få styr på din tracking og dataindsamling.

Læs også: Hvad er en SEO konsulent?

Læs også: Hvad er en Google Ads konsulent?

Læs også: Hvad er en Facebook konsulent?