Influencer Marketing

Hvad er influencer marketing?

Influencer marketing er en nyere marketingstrategi indenfor marketing disciplinen, hvor man via etablerede relationer til influencers får promoveret sit produkt, virksomhed eller brand mod betaling og/eller gaver. Influencer marketing trækker i det store hele tråde til det klassiske marketinggreb med opinionsledere, men et af de mest fremtrædende forskellige ligger i, at ved influencer marketing er den pågældende influencer afsenderen og produktet, brandet eller navnet indgår i deres content (billede, video eller podcast) og ikke omvendt. Tidligere har det været kutyme, at virksomheden eller brandet har ageret afsender, hvor en udvalgt person så figurerer.

Strategien med influencer marketing ligger i krydsfeltet mellem sociale medier, produktmarketing, brugeranmeldelser samt PR. Hvor man ved PR rækker ud til journalister eller personer fra medier for at opnå dækning i eksempelvis avis eller magasin og derved eksponering for deres læsere, etablerer man her kontakt til influencers med henblik på at få omtale på sociale medier via deres kanal.

Hvorfor integrere influencer marketing i sit marketingmix?

Word of mouth er bestemt ikke et nyt begreb, og det er ikke ligefrem noget nyt, at mennesker taler sammen, giver råd og udveksler synspunkter og anbefalinger. Word of mouth er med til at skabe troværdighed, da du formodentlig stoler mere på en person i dit netværk, fremfor hvad virksomheder kommunikerer, da du i forvejen kender deres intention. Det er netop denne mekanik, som influencer marketing baserer sig på. Som forbrugere bliver vi eksponeret for utallige reklamer på daglig basis og derfor hævdes det, at mange forbrugere er blevet blinde overfor reklamer. Deres øjne registrer, at her er en reklame, men hjernen ignorerer budskabet. Den udfordringer kan influencer marketing overkomme.

For nogen, befinder en influencer sig i krydsfeltet mellem et magasin og en digital veninde. Som influencer har man opbygget et direkte og uforstyrret talerør til en større eller mindre følgerskare, som stoler på deres opslag, smag og dømmekraft. Derved muliggør du at kunne henvende dig til en ny, tiltænkt målgruppe på en autentisk og tillidsfuld måde. Denne troværdighed kan udmønte sig i øget salg samt flere leads og optimalt en bedre indtjening.

Det bør du overveje, inden du kaster dig ud i influencer marketing

Influencer marketing er ikke en “one size fits all”, og det er heller ikke et “quick-fix” til at få flere leads eller øget salg med et fingerknips. Influencer marketing er en marketingstrategi på lige fod med øvrige marketingstrategier, hvilket indebærer, at strategien bør være velovervejet samt veleksekveret for at have de bedste vilkår for at fungere optimalt.

Din virksomhed differentierer sig formentlig fra de øvrige branchen, så der handler i høj grad om at identificere influencers, som harmonerer med jeres værdier og som har adgang til den/de målgruppe(r), som I ønsker at henvende jer til. Influencer marketing bygger på troværdighed og relationer både mellem influencere, produktet og din virksomhed, men også mellem influenceren og dig. At etablere en relation og opbygge troværdighed tager tid.

Hos Refyne tilbyder vi ikke influencer marketing, men vi har derimod specialiseret os i digital marketing, så du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at øge din performance inden for SEO, Paid Social, Paid Search, Webanalyse og Tracking samt konverteringsoptimering.