ROAS – Return on Advertising Spend

I denne guide kan du blive klogere på begrebet ROAS, hvor vi gennemgår hvad ROAS er, hvordan du udregner ROAS samt hvornår, at en ROAS betragtes som tilfredsstillende.

Hvad er ROAS?

ROAS er en forkortelse for “Return on Advertising Spend”, der på dansk kan oversættes til reklamekampagneafkast. Herved kan man måle effektiviteten af en reklamekampagne eller en given marketingindsats.

ROAS anvendes i høj grad af virksomheder til at beregne afkastet på en reklamekampagne i forhold til de omkostninger, der er forbundet med kampagnen. Derved danner ROAS grundlag for at evaluere hvilke metoder, som fungerer samt hvilke forbedringer, der kan foretages. ROAS som begreb ligger sig egentlig tæt op ad ROI, som er en forkortelse “Return on Investment”, som også anvendes i forbindelse med marketingindsatser og reklamekampagner til udregning af potentielle investeringsafkast.

Hvordan udregner man ROAS?

ROAS udregnes ved at kigge på omsætningen, som reklamekampagnen/indsatsen har genereret, og dividerer det med omkostningen for kampagnen. Derved ser formlen således ud: Omsætning/omkostning.

Et eksempel kan være: Din virksomhed brugt 2.000 kr. på en Google Annonce, som resulterer i en omsætning på 10.000. Således vil ROAS udregnes til 5 kr. eller 500 %. For at sætte det i perspektiv betyder det, at for hver krone virksomheden har anvendt på annoncen, er der blevet omsat for 5 kr. – altså fem gange så meget.

Hvornår betragtes en ROAS som god?

Det kan være svært at fastslå endegyldigt, hvornår ROAS er tilfredsstillende. Alligevel hersker der opfattelse af, at en ROAS på 400 %, altså en omsætning, som er 4 gange så stor som omkostningerne, er god. Ligesom med øvrige nøgletal er man nødt til at kigge på konteksten samt den individuelle virksomheds situation for at kunne vurdere ROAS. ROAS er en indikation af en reklamekampagnes præstation, og hverken et retvisende eller fuldent billede af, hvor sund økonomien i en virksomhed, er. Nogle virksomheder accepterer en ROAS på 300 % hvorimod andre virksomheder er afhængige af en ROAS på 1000 % for at genere profit.

Hos Refyne hjælper vi en lang række spændende virksomheder med deres digitale marketing. Kontakt os endelig og hør mere omkring, hvordan vi kan optimere din digitale performance. Vi er specialiseret inden for: SEO, Paid Social, Paid Search, Webanalyse og Tracking samt konverteringsoptimering.

Læs også: Hvad koster Google Ads?