ROI – Return on Investment

I denne guide kan du blive klogere på ROI som begreb, samt hvordan nøgletallet beregnes.

Hvad er ROI?

ROI udgør en forkortelse for Return On Investment eller oversat til dansk: investeringsafkast Begrebet er et udtryk for, hvor lønsom, en given investering er eller forventes at være. I den forbindelse er ROI et centralt nøgletal at kende til, når det kommer til marketing. Indikationen kan dermed være med til at danne grundlaget for, om det er risikoen værd at foretage investeringen. En investeringen kan komme i flere former som tid eller ressourcer, men inden for digital marketing dækker det oftest over penge.

Hvordan udregner man ROI?

Formlen til udregningen af ROI er forholdsvis simpel og ser således ud:

ROI = (Fortjeneste – investering) /investering x 100.

Som eksempel kan din virksomhed have haft en kampagne, hvor I har brugt 20.000 kr. på annoncering. Kampagnen har medført et øget salg og en indtjening på 25.000 kr.

I dette tilfælde vil ROI være 25 %, og udregningen ser således ud:

(25.000 kr. – 20.000 kr.) /20.000 kr. X 100 = 25 %

Hvordan bruger man så ROI?

I samme ombæring er det vigtigt at understrege, at du ikke bør stole blindt på din ROI-udregning, men at udregningen af ROI kan agere indikation eller hjælpemiddel til at træffe en kvalificeret beslutning. ROI kan anvendes til at give et estimat på, hvor god en investering en given indsats må forventes at være samt vurdere en indsats – det kunne være en afsluttet kampagne.

Hos Refyne hjælper vi en lang række spændende virksomheder med deres digitale marketing. Kontakt os endelig og hør mere omkring, hvordan vi kan optimere din digitale performance. Vi er specialiseret inden for: SEO, Paid Social, Paid Search, Webanalyse og Tracking samt konverteringsoptimering.