SQR – Search Query Report

Hvad er SQR?

SQR er en forkortelse for ’search query report’ og viser hvilke søgeforespørgsler, som har aktiveret et givet keyword. Denne gør det muligt at se, hvad brugeren konkret har søgt på, når der er blevet vist annoncer, og hvordan de forskellige søgeforespørgsler har performet.

Hvordan bruger man en SQR rapport?

En rapport over søgetermer er uundværlig, når der arbejdes med paid search. Denne giver indblik i, hvilke søgninger som dit keyword aktiverer. Går du ind i din SQR rapport vil du næsten med garanti finde søgninger, som formentlig ikke er super relevante at annoncere på. Her har du mulighed for at udelukke søgninger, som du ikke ønsker, at dine annoncer skal vises på.

At arbejde med negative søgetermer gør det muligt at fokusere på budgettet på de søgninger, som faktisk driver salg eller leads til forretningen. Dette ville ikke være muligt, hvis man udelukkende kiggede på keywords, da et keyword især i bred match type fanger mange forskellige søgninger. Det burde derfor være en del af det ugentlige arbejde at kigge på, hvilke søgninger, som man som annoncør har fået vist sine annoncer på. Dette bør man også gøre, da måden, som brugeren søger på, ændrer sig konstant, og derfor selvom man har gennemgået et setup helt til bunds, så kan søgeadfærden ændre sig og deraf fremkommes nye søgninger, som man skal tage stilling til, om man er interesseret i at få vist sine annoncer på.

En SQR rapport kan også bruges omvendt. I dette tilfælde bruger man rapporten til at finde søgetermer, som virker godt, som man vil have en separat annonce til. Dette kan også bruges til at forstå, hvad brugerne faktisk efterspørger. Er der søgninger som man som annoncør har annoncevisninger på, men måske ikke har denne service eller produkt i produktporteføljen, kan man overveje, om dette skal tilføjes.

Det kan også være, at man har produktet, men ikke en landingsside, som beskriver det pågældende produkt. Herved kan man også se ud fra en SQR rapport hvilket indhold, man bør overveje at tilføje for at løfte den generelle performance for paid search.

Vær dog opmærksom, når du arbejder med SQR rapporten!

Åbner du rapporten for første gang, så kan du godt blive overrasket over manglende information i rapporten, da der skal være en specifik volume af brugere, som har brugt søgetermen. Derfor vil man som annoncør komme ud for, at ikke alle søgetermer vil fremgå af denne rapport. Derudover skal man være opmærksom på, at der er en lille forsinkelse på rapporteringsdataen. Så en søgeterm vil ikke fremgå i rapporten umiddelbart efter, at den er blevet søgt på. Dette er vigtigt at vide i forhold til lanceringen af nye produktområde. Her er det vigtigt, at man også lægger et arbejde op mod lancering i at lave en søgeordsanalyse, for at se mulige søgetermer som man på forhånd ved skal ekskluderes.

Hos Refyne hjælper vi en lang række spændende virksomheder med deres digitale marketing. Kontakt os endelig og hør mere omkring, hvordan vi kan optimere din digitale performance. Vi er specialiseret inden for: SEO, Paid Social, Paid Search, Webanalyse og Tracking samt konverteringsoptimering.