Data & Visualisering

Kontinuerlig måling af dine vigtigste KPIer er essentielt for at sikre den rigtige retning med din marketingindsats. Med det korrekte dashboard gør vi komplekse datasæt nemme at omsætte til handlinger.

Data & Analytics

Vis de rigtige data og actions løbende

Med et velstruktureret dashboard og en dertilhørende datavisualisering kan du med ét skærmbillede afkode store mængder af data og danne et overblik over din performance. Samtidig giver et godt dashboard med visualiseringer muligheden for at dykke ned i data og efterforske eventuelle årsagssammenhænge, som ikke havde været muligt med et klassisk Excel-ark. Hele øvelsen handler altså om at transformere enorme mængder af data til visualiseringer, som gør os i stand til at tage de rigtige beslutninger.


Hos Refyne ønsker vi at lave dashboards, som ikke blot indeholder en masse tal, men som gør os i stand til at foretage datadrevne beslutninger, der har indflydelse på vores kunders forretning.

Jens Lystlund Partner & Senior SEO

Data & Visualisering

Tag kontakt og book et møde

Kontakt os

Valget af visualiseringsværktøj

Der findes et væld af værktøjer indenfor visualisering, hvortil mulighederne og priserne er forskellige afhængigt af, hvilken type software du vil arbejde med.

Google Data Studio

Data Studio er et gratis værktøj fra Google, som blandt andet har indbygget integrationer til Googles egne produkter, såsom Google Ads & Google Search Console.

Power BI

Power BI er et stærkt værktøj og det naturlige step, når Excel ikke længere kan håndtere dine datasæt. Mulighederne er mange, og det er sjældent, at du er begrænset ved brug af Power BI.

DATA & ANALYTICS

Lad os hjælpe dig med få styr på dine data

Hos Refyne kan vi hjælpe dig med at få et helikopterblik over performance på dine marketingskanaler. Forudsætningen for et velfungerende dashboard vil dog altid være baseret på det data fundament, som du har til rådighed. Derfor kan det være nyttigt at vi samtidig gennemgår dit tracking setup for at sikre, at der ikke tages kritiske actions på baggrund af et dårligt data grundlag.

Læs mere om Webanalyse & Tracking
  • Korrekt tracking
  • Data Visualisering
  • KPI & Rapportering
  • Rådgivning om BI værktøjer