Tillid gennem transparens

Hos Refyne er vi radikalt transparente, og som kunde kommer det dig til gode ved, at vi oftest får mere ud af dit marketingbudget end andre bureauer:

  • Du kan se alle vores registrerede timer på opgaveniveau
  • Du betaler kun for de timer, som vi bruger og ikke faste retainers
  • Du betaler aldrig mere, end hvad vi estimerer

 

 

Vores tilgang til partnerskaber

Hos Refyne er tillid altafgørende for, at vi som virksomhed kan drive en fornuftig forretningspraksis. Hvis tilliden ikke er til stede i et partnerskab, bliver der er en naturlig skepsis til de anbefalinger og resultater, vi skaber sammen. Det er derfor afgørende, at vi kan se hinanden i øjnene og stole på hinanden, når vi sammen skal opnå de bedste resultater.

Konsekvenser ved manglende tillid i partnerskaber

Når tilliden ikke er til stede, men det i stedet er tvivlen og usikkerheden, som hersker, er det sjældent, at det fulde potentiale ved et samarbejde kan opnås. Tid som kunne være brugt på at udkomme og tage partnerskabet til det næste niveau. Det kan i sin yderste konsekvens lede til, at vi sammen må erkende, at vi som partnere ikke er skabt for hinanden, og vores veje må skilles. Derved går alt dét, som er opnået som partnere, tabt.

 

 

 

Når tilliden er til stede

Når tilliden er til stede, kan det reelle potentiale udfoldes. Det åbner op for en ærlig dialog, som er udviklende for samarbejdet, og hvor der er rum til at fejle.

Behovet for et rum, hvor vi kan eksperimentere, har aldrig været mere relevant end i dag. Vi står overfor et digitalt landskab, som konstant er i forandring, og hvor der er behov for, at vi konstant afprøver nye tiltag indenfor digital marketing. Tiltag, som ikke nødvendigvis har en nedfældet ”best practice”. Ind imellem er det ren test & learn.

Netop derfor tror vi på, at tillid aldrig har været vigtigere. Vi skal turde at afprøve nye tiltag og strategier og være ærlige omkring de risici, som er forbundet med at benytte sig af dem.

Lad os blive konkrete...

Ærlighed og tillid er helt centrale elementer i vores koncept, samt grundværdier, som udgør incitamentet for at stifte Refyne. Vi ønsker at have langvarige og tillidsfyldte relationer, hvor vi i højere grad samarbejder som kollegaer fremfor et kunde/leverandør-forhold.

Udfordringen er blot, at tilkendegivelsen af det ønske klinger hult og kan for nogen blive sidestillet med endnu mere klassisk konsulentsnak. Derfor vil vi ved hjælp af struktur og processer vise, at det ikke blot er tom snak.

For os, kommer alvoren bag ordene til sin ret ved at strukturere os omkring tre forskellige processer, for at skabe tillid gennem transparens.

 

 

1. operationel transparens

Den første proces har vi kaldt for ”Operationel transparens” og for at forstå det i sin helhed, tilføjes lidt kontekst.

Den vigtigste ressource, vi som bureau skal have styr på, hvis vi ønsker at være en succesfuld forretning, er vores tid. Tiden er den, som vores kunder betaler for, og den er relativt begrænset, da vi ikke ønsker at arbejde 14 timer i døgnet. Vores kunder køber samtidig ind i vores specialisterfaring, som er opnået igennem mange års faglig rejse. En rejse, som godt kan forkortes, men ikke udelades, hvis man virkelig ønsker at excellere indenfor sit felt

Tid og Erfaring er derfor vores kerneprodukter kombineret med de resultater, vores tid og erfaring leder til. Hos Refyne har vi valgt, at det regnestykke skal være synligt for vores kunder. Derfor differentierer vi vores timepriser baseret på den ressource, som varetager opgaven. Det vil sige, at du som kunde får en varieret pris ud fra, om opgaven bliver eksekveret af en studentermedhjælper, en juniorprofil eller en seniorprofil med mange års erfaring.

Hvordan fungerer det så i praksis? Vi opdeler vores opgaver i kompleksitet, hvor opgaver med lavere kompleksitet vil blive varetaget af studentermedhjælpere eller juniorkonsulenter, hvorimod opgaver med en højere grad af kompleksitet løses af seniorprofiler.

På den måde matcher vi opgavernes kompleksitet med medarbejdernes erfaring, som i sidste ende betyder, at vi kan nå længere indenfor en budgetramme, end det ses ved en klassisk kontrakt med en fast timepris.

2. Tids- og opgaveoversigt

Det næste led i at skabe tillid igennem transparens har vi kaldt noget så tiltrækkende som ‘Tids- & opgaveoversigt’. Formålet med denne proces er at gøre følgende synligt for vores kunder:

  • Hvilke opgaver arbejdes der på
  • Hvem eksekverer opgaverne
  • Hvor lang tid bruges der på opgaverne

 

Det er vores oplevelser i partnerskaber mellem bureauer og virksomheder, at de fleste samarbejdsaftaler er bundet op på en fast retainer eller rammeaftale, hvor der løbende afregnes med et fast beløb – f.eks. 20 timer om måneden. Denne model er som udgangspunkt også tilstrækkelig, men den vil til enhver tid tilgodese bureauet. Det er ikke sikkert, at der hver måned anvendes 20 timer, hvis opgaven kan løses på 17 timer. Det betyder, at du som kunde betaler for 12 måneders arbejde, men reelt kun har fået 10,5 måneders arbejde.

Hos Refyne betaler du ikke for et sekund mere, end der reelt er brugt på at løse opgaven – men selvfølgelig med mulighed for at aftale en maksgrænse.

 

 

 

3. Fuld indsigt i vores kunders vurdering

Den sidste proces i vores take på, hvordan vi skaber operationel transparens, er, at vi ærligt og uforbeholdent fremlægger vores kunders vurdering af vores produkt og service, via vores kundetilfredsheds-dashboard.

Vi stræber efter fuld gennemsigtighed og i den forbindelse, giver vi fuld indsigt i, hvordan vores kunder henholdsvis vurderer vores reaktionsevne, værdiskabelse og partnerskab. Kundetilfredsheds-dashboarded bidrager ikke blot til pynt og tom snak, det er aspekter, som vi agter at leve op og som samtidig påvirker vores indtjening.

Hvorfor er det vigtigt for os?

Da vi startede med de indledende faser af konceptudviklingen, som skulle definere Refyne, lod vi os inspirere meget af virksomheder, som hylder transparens. Vores grundtanke var, at hvis vi virkelig ville gøre en forskel og have en klar eksistensberettigelse i branchen, var vi nødsaget til at gøre noget radikalt.

Grundprincippet i vores ønske om at skabe tillid gennem transparens ligger i, at når vi er i tvivl omkring retningen for Refyne, søger vi mod transparens. Det betyder helt konkret, at når vi skal tage beslutninger, og svaret ikke er indlysende, spørger vi os selv, hvad det transparente er at gøre.

Hvis vi får ret i vores tese om, at vi kan skabe tillid gennem transparens, så føles netop denne ledestjerne helt rigtig ift. den retning, vi har sat for Refyne som virksomhed og arbejdsplads.

Mangler du en transparent partner?

Hvis du godt kunne tænke dig en transparent partner, som kan hjælpe dig med at få mere ud af dit marketingbudget, så er du meget velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende samtale om din forretning, og hvor vi kan gøre en forskel.