Verdens bedste kunder

Hos Refyne vil vi udvikle vores kunder til at være verdens bedste kunder. Vi tror på gode, langvarige relationer med vores kunder, som bliver skabt gennem tillid og transparens. Det gør vi ved at:

 • Dokumentere den viden, som vi tilegner os om kunden, så den altid nemt kan tilgås
 • Tilstræbe, at vores kunder har en uafhængig position ift. ejerskab, brug af værktøj og aftaler
 • Dagligt udvikler og dygtiggør medarbejdere, så kunden opbygger mere intern kapacitet

 

 

Verdens bedste kunder - Det vil alle da have?

Det lyder måske lidt banalt at sige, vi ønsker, at vi har verdens bedste kunder. Hvem vil ikke gerne have det? Og hvis du spørger de fleste bureauer, vil de nok også sige, at de har verdens bedste kunder.

Men vores forståelse af verdens bedste kunder er ikke, at de blot er kunde hos os. Det er kunder, som vi er villige til at gøre noget ekstra for. Kunder, som også er interesseret i, at vi er mere end bare leverandører.

Vi skal fjerne barrieren i et kunde-konsulentforhold, hvor vi bevæger os fra at være eksterne konsulenter, til at blive en integreret del af virksomheden.

Vores koncept opfordrer løbende til åben dialog om samarbejdet og opgaveløsningen. Dermed undgår vi, at der bliver opbygget frustration i samarbejdet og løser eventuelle gnidninger løbende.

Hvad gør vi så for at have verdens bedste kunder?

Vi tror på, at vores målsætning om at skabe tillid gennem transparens helt naturligt afholder os fra at holde noget skjult for kunderne. Om det er et skjult medie-fee eller en underlevering af timer på en retainer-aftale, vil det aldrig blive en forhindring for os.

Derfor består verdens bedste kunder for os af to elementer: kemi og resultater.

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at vi vægter kemi højt i vores samarbejde med vores kunder. Det er kritisk for vores DNA som virksomhed, at vi opbygger en kundeportefølje, som vi elsker at arbejde sammen med. Kunderelationen skal være meget mere end bare statusmøder med resultater. Det skal være kunder, hvor vi er villige til at arbejde ekstra. Det skal være kunder, hvor vi (og kunden) ser frem til at mødes omkring andet end blot rapportering.

Kemien er kritisk for, at vi sammen kan opnå resultater. Uden god kemi i samarbejdet, vil det sjældent resultere i langvarige resultater, som vi kan være stolte af. Det kan godt være, at vi opnår kortsigtede resultater, men det er sjældent, at man med en udfordret dialog og relation har muligheden for at excellere kundens forretning, da der ofte enten vil være en skepsis for anbefalingerne og nye tiltag.

 

 

Hvordan omsætter vi visioner til hverdag?

I hverdagen opererer vi med visionerne: dokumentation, dataejerskab og ‘on location‘, som skal understøtte og sikre, at vores kunder har de bedste forudsætninger for at eje og drive deres digitale agenda.

Dokumentation

I henhold til vigtigheden af kemi og relation mellem kunde og bureau, har vi ikke noget ønske om, at du som kunder føler til dig ’låst’ til Refyne. Under ’Excellent hver dag’, fremhæver vi nogle af de skjulte omkostninger ved at skifte bureau. Det indbefatter blandt andet:

 • Tabt viden om forretningen opnået gennem samarbejdet
 • Tid brugt på at finde en ny samarbejdspartner, herunder pitch-proces og selektion
 • Onboarding i egne produkter og alignment af tone of voice i markedsføring

 

Netop disse pain-points har vi forsøgt at imødekomme. Det gør vi ved at samle al relevant information, som et potentielt nyt bureau eller in-house ansættelse har behov for, hvis de fremover skal drifte setuppet. Det kan inkludere relevante findings, analyseresultater eller kritiske beslutninger, som er truffet grundet eksterne forhold. Når vi dokumenterer vores viden, vil den tabte viden ved overleveringer begrænses.

 

Dataejerskab

Dataejerskab for kunder er blevet et mere fremtrædende punkt på agendaen blandt aktører i mediebranchen. Ofte er manglende dataejerskab afledt intransparens i medieindkøbet, hvor annoncøren ikke har fuld gennemsigtighed i, hvor deres mediekroner er brugt, samt effekten af selvsamme.

De seneste år er vi gået ind i en tid, hvor annoncørerne selv begynder at eje deres annoncekonti. Det kan f.eks. være Google Ads eller Business Manager. Det er ikke nødvendigvis fordi, at de ønsker selv at håndtere det. Men det er for at sikre tilliden i samarbejdet, hvor kunden med ro i maven ved, at de får noget for de penge, bureauet håndterer. Derudover åbner det muligheden for, at kunden på sigt selv kan ansætte en in-house ressource, som håndterer opgaven. Det sikrer agilitet i hverdagen, hvor bureauer ofte har svartider eller leverancedeadlines på kreativer, som skal imødekommes.

Hos Refyne er det meget vigtigt, at vores kunder er uafhængige. Vi ønsker, at vores kunder ejer alt, hvad vi laver. De betaler for vores tid – og derfor skal kunden selvfølgelig også selv eje det produkt, vi leverer. Derfor sikrer vi, at vores kunder, store som små, selv ejer alle deres platforme og teknologier. Det sker på tværs af værktøjer, uanset om det er en business manager-konto eller AccuRanker ranktracking-konto til SEO. Uagtet formålet skal kunden selv eje det. På den måde sikrer vi, at kundens omkostning ved et potentielt bureauskifte er minimal.

Opkvalificering

Digital markedsføring er et konstant forandrende landskab på tværs af mange discipliner. Selvom du har været dybdegående specialist i flere år på et specifikt område, vil det ikke tage lang tid, før du ikke længere er i loopet omkring de nyeste tiltag og viden. Derfor ser vi opkvalificering af vores kunder på to måder.

Daglig udvikling og intern kapacitet

Daglig udvikling handler for os om, at vi hver dag skal sikre, at både vi og vores kunder bliver dygtigere. Ved at vores kunder bliver dygtigere, gør vi det muligt at tale med avancerede projekter, som kan skabe en markant konkurrencefordel for kunden.

Vi vil være bureauet, som hjælper med at oplære ressourcer til selv at håndtere opgaver. Vi tror på, at vi lykkes med den opgave den dag, vores kunde ønsker at in-source et givent specialistområde. Det behøver ikke at være hele marketingpaletten, men vi vil gerne op på den øverste strategiske klinge med vores kunder, hvor vores rolle som bureau muligvis ændres i funktion, men hvor vi fortsat kan være med til at udvikle den digitale agenda.

 

On location

Ved at aspirere efter at have verdens bedste kunder, er vi hos Refyne overbeviste om, at ’On location’ arbejde er et vigtigt led i bestræbelserne på at opnå øget synergi mellem kunde og bureau. Det giver bedre anledning til at give overblik over status og resultater. Dertil medfører det mulighed for sprintplanlægning og sparring. Gennem vores erfaringer i forhold til synergi og samarbejde mellem kunde og bureau, har vi oplevet, at on location-arbejde bidrager til:

 • Bidrager til en stærkere relation
 • Kortere vej til resultater
 • Spontan vidensdeling
 • Hurtigere idéudvikling
 • Kontinuerlig understøttelse af hinandens viden

Har du lyst til at blive verdens bedste kunde?

Hvis du er nysgerrig på hvad vi kan gøre for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende samtale om din forretning.