Lønåbenhed

Løngennemsigtighed er vigtigt, fordi det sikrer, at medarbejderne bliver retfærdigt betalt for deres arbejde. Derudover kan løngennemsigtighed være med til at forhindre diskrimination på arbejdspladsen ved at sikre, at alle er klar over, hvad alle andre får i løn.

Lønåbenhed i praksis

Hvad er lønåbenhed?

Der er ikke en simpel definition af, hvad lønåbenhed indebærer, men i sin mest basale form er løngennemsigtighed det at dele information om en organisations lønninger og vilkår.

Det kan omfatte deling af data om, hvad alle medarbejdere får i løn, men også hvordan løn bestemmes, og hvordan lønreguleringer træffes.

Hvad er fordelene ved lønåbenhed?

Der er mange potentielle fordele ved lønåbenhed, herunder reduktion af lønforskelle, øget medarbejdertilfredshed og motivation, forbedring af kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse og øget organisatorisk effektivitet.

Statistik viser også, at løngennemsigtighed bidrager til at skabe mere lige vilkår for f.eks. kvinder ved at sikre, at der betales lige løn for den samme værdi skabt. Det bidrager til at mindske den samlede indkomstulighed.

Hvad er best practice for implementering af lønåbenhed?

Der er ikke ét svar på det spørgsmål, da best practice for implementering af lønåbenhed vil variere afhængigt af den specifikke organisation og kontekst. Nogle generelle overvejelser for implementering af løngennemsigtighed omfatter dog:

  • At sikre at alle medarbejdere har adgang til information om organisationens lønstruktur og -niveauer.
  • Opmuntre medarbejdere til åbent at diskutere deres kompensation med deres ledere og kolleger
  • Implementering af procedurer for regelmæssigt at gennemgå og opdatere organisationens lønpraksis
  • Løbende dialog med medarbejdere om vigtigheden af ligeløn og den potentielle indvirkning af lønforskelle på virksomhedens succes

Der er forskellige niveauer af lønåbenhed

Individuel løngennemsigtighed:
Det er, når den enkelte er i stand til at se deres egne lønoplysninger. Det kan være nyttigt for enkeltpersoner til at forstå deres eget værd og forhandle sig frem til bedre løn.

Delvis løngennemsigtighed:
Det er, når nogle lønoplysninger gøres tilgængelige, men ikke alle. Det kan hjælpe den enkelte med at forstå lønforskelle og give dem viden, om hvordan andre er indplaceret i virksomheden.

Fuld løngennemsigtighed:
Det er her, at alle lønoplysninger gøres frit tilgængelige. Det kan hjælpe den enkelte med at forstå lønforskelle og hjælpe dem med at forstå deres egen progression relativt til kollegaer. Det kan også hjælpe både medarbejdere og arbejdsgiver med at identificere lønuligheder og adressere dem.

Hvordan fungerer lønåbenhed hos Refyne?

I Refyne har vi, siden vi blev stiftet tilbage i 2020, arbejdet med lønåbenhed for alle ansatte.

For os er det en grundtanke om retfærdighed og åbenhed blandt alle ansatte i virksomheden. Læg dertil at al forskning viser en række positive effekter for både arbejdsgiveren og medarbejderen ved at tale åbent om løn.

Vi udvikler konstant på vores åbenhed omkring lønvilkår, men har på nuværende tidspunkt implementeret følgende som en fast del af vores filosofi omkring løn og vilkår:

  • Alle kan se alles løn og vilkår
  • Alle ved – og kan til enhver tid se – hvilken evaluering der ligger til grund for deres løn
  • Vi har åbenhed om definerede lønniveauer, der sikrer, at to ansatte på samme niveau også vil få samme løn

Vil du høre mere om lønåbenhed?

Hos Refyne ønsker vi at bidrage til debatten om lønåbenhed – og konsekvenserne ved det modsatte, lønlukkethed.