Webanalyse & Tracking

Gode beslutninger i markedsføring er ikke baseret på mavefornemmelser. Ofte er kvaliteten af informationen, der er til rådighed, kritisk for, at du træffer det rigtige valg. Vi hjælper dig med at sikre din data og gøre den tilgængelig og anvendelig.

Data & Analytics

Hvad er formålet med webanalyse?

Formålet med webanalyse er at optimere og effektivisere din marketingindsats gennem indsigter i dit nuværende datafundament. Hvorvidt det er analyse af kreativers performance på social eller adfærdsdata i Google Analytics, vil alle kunne optimere det digitale afkast. Med webanalyse får du en dybere forståelse for hvilke sider eller elementer på dit website, som påvirker brugerens købsrate i en positiv retning, så du kan forsøge at nudge flere brugere i det samme adfærdsmønster.


Tracking og webanalyse er med til at danne fundamentet for digital excellence. Det faciliterer det optimale fundament for, at vi altid træffer de rigtige beslutninger i hverdagen.

Rasmus Rønbro Christensen Partner & Senior Tracking/Analytics

Webanalyse & Tracking

Tag kontakt og book et møde

Kontakt os

Webanalyse værktøjer

Der findes flere forskellige værktøjer til webanalyse – nogle er gratis, hvor andre er betalte services.

Google Analytics

Google Analytics er Googles gratis værktøj til måling af onlineadfærd på dit website. Det er det mest udbredte i markedet og integrerer godt med resten af Googles Marketing Platform.

Google Tag Manager

Google Tag Manager er et gratis tag management system. Det gør det let og enkelt at tilføje trackingpunkter til dit datafundament, så du hurtigt kan drage nyttig indsigt i din platform.

Er du i tvivl, om webanalyse er for dig?

Ring til Rasmus og få en uforpligtende snak om, hvordan du kan excellere din digitale forretning med webanalyse.