Hvad er CTR? – Template til SEO CTR-analyse

Hvem er denne artikel til?

Denne artikel er skrevet til dig, der enten gerne vil forstå, hvad CTR er, men også dig, der gerne vil have et praktisk værktøj gratis (Og bare rolig du skal heller ikke afgive en email). Et værktøj du kan bruge til at finde steder, hvor der kan være potentiale for at arbejde med jeres CTR og dermed opnå mere trafik fra søgeord.

Opbygningen i denne artikel

Hvad er CTR?

Click Through Rate (CTR) er et udtryk for, hvor stor en andel af brugerne der har klikket på dit søgeresultat i forhold til antallet af eksponeringer i søgeresultatet. CTR er en af de vigtigste KPI’er i virksomhedens søgemaskineoptimering.

Sådan udregnes en CTR:

Klik / Eksponeringer x 100 = CTR

Det vil sige, at hvis du har 100 klik på dit søgeresultat, som er blevet vist 1000 gange, så har du en CTR på 10 %.

Hvad betyder CTR i relation til SEO?

CTR er en afgørende metrik for din søgemaskineoptimering. Det viser, hvor stor en succes dine søgeresultater har med at drive trafik til din hjemmeside. Jeg ser generelt for mange virksomheder, som fokuserer alt for meget på, hvor de er placeret på Google fremfor at fokusere på, hvor meget de rent faktisk får ud af placeringerne på søgeordene. F.eks. i form af klik eller konverteringer. Dermed ikke sagt, at placeringen for ens søgeord ikke har betydning, men den må bare ikke stå alene.

Men hvis placeringen ikke kan stå alene, hvorfor er der så det altoverskyggende fokus på, at opnå den højeste placering, hvis placeringen ikke tilvejebringer høj CTR, flere klik eller i bedste fald leder til flere konverteringer?

Det korte svar til det spørgsmål er: Fordi det er mere besværligt.

Det lange svar til det spørgsmål er, at Google tilbage i 2011 valgte at lave en ændring til Google Analytics der medførte, at man ikke længere kunne se, hvilke søgeord der drev trafikken til specifikke sider via Search Console integrationen. Det gjorde naturligt arbejdet med SEO markant mere besværligt, eftersom vi ikke kunne se den direkte afledte effekt i form af klik og konverteringer som effekt af en højere placering på et søgeord.

Netop dét har formentlig været en af de helt store drivkræfter til, at du i dag vil se et hav af ranktrackers på markedet. Jeg har selv erfaring med en del af dem, men hvis du, på trods af at artiklen egentlig ikke handler om ranktracking, gerne vil have mit bud på gode ranktrackers, så kan du med fordel tjekke følgende værktøjer:

Nå tilbage på sporet. Ændringer til Google Analytics var altså medvirkende til, at det blev markant mere besværligt at se de direkte afledte afkast af investeringer i SEO på enkelte søgeord, men hvor og hvordan kan vi så finde de tal? (Læs: CTR, klik og konverteringer).

Svaret finder du i forskellige systemer:

 • SEO CTR og klik (Google Search Console)
 • Konverteringer på sideniveau (Google Analytics)
 • Konverteringer på søgeordsniveau (Google Ads)

For at begrænse artiklens omfang går vi her i dybden med Google Search Console og de data, som vi har tilgængeligt via dét system. Dermed ikke sagt at du ikke bør samle alt data i f.eks. Power BI eller BigQuery på tværs af Google Search Console, Google Analytics og Google Ads – hvilket jeg altid vil anbefale virksomheder med meget data på alle platformene.

Hvor kan jeg finde min SEO CTR?

Hvis din hjemmeside har verificeret Google Search Console, så har du mulighed for at se din CTR på følgende niveauer:

 • Website
 • Landingsside
 • Søgeord

Steps for at finde din egen SEO CTR:

Google Search Console welcome screen

 • Vælg den “Property” der passer til dit website. Efterfølgende skulle du gerne se noget tilsvarende det screenshot ud kan se i nedenstående:

Google Search Console Performance Tab

 • Tryk på “Open Report” under Search Results, som du ser i midten af skærmen:

Google Search Console Keyword CTR

 • Tryk på “Average CTR”.
 • Efterfølgende burde du kunne dine enkelte søgeord med deres Clicks, Impressions og CTR.
 • Du kan desuden benytte de filtre, som vises i toppen til at filtrere på tværs af Dato, Søgeord, Søgeresultat og mere.

Google Search Console filter muligheder

Der er både fordele og ulemper ved at benytte den metode. Nogle af dem beskriver jeg nedenfor:

Ulemper:

 • Man kan koble søgeord til landingsside, men det er besværligt og manuelt
 • Man kan maksimalt trække 500 søgeord ud af platformen ad gangen
 • Svært at omsætte til praktisk handling uden at manipulereres i f.eks. Excel, Power BI eller Google Sheets.

Fordele:

 • Det er brugbart, hvis du vil se historisk udvikling for hele sitet
 • Hvis du vil tjekke udvikling på et enkelt søgeord

Den største ulempe for mig personligt er, at man kun kan trække 500 søgeord ud af platformen. De udfordringer, det giver, ift. at krydse data og manipulation af data, er så altoverskyggende, at jeg stort set altid vælger at finde en anden løsning til at trække data ud af platformen.

Hvad er en god CTR?

Men når du så har fundet din CTR for dit / dine søgeord, er det naturlige næste skridt at vurdere, om det er højt eller lavt. Til det skal du have et sammenligningsgrundlag, og det kan du f.eks. finde hos Advanced Web Ranking, som løbende opdateres.
Click Curve for CTR

Udfordringen med dette værktøj er, at det er på tværs af brancher, søgeordstyper og mere. Hvorfor du formentlig vil se andre tal for netop din forretning.

Nogle af årsagerne til, at din CTR formentlig ikke kan sammenlignes, kan skyldes følgende:

 • Flere Google Ads-annoncer i toppen på nogle søgeord
 • Andre features i søgeresultatet (F.eks: Featured Snippet eller Google Maps)
 • Lav eller høj konkurrence i din virksomhedskategori
 • Brand vs non-brand søgeord

Med de udfordringer i baghovedet, giver det altså mening at kigge ind i, hvordan vi hurtigt kan få et overblik over vores egen situation istedet for generelle tendenser.

Gratis Google Sheets template til at analysere jeres egen CTR

Selvom et ideelt setup involverer at samle data fra Google Search Console, Google Ads og SERP Feature kilder, så kan vi komme ret hurtigt i gang med gratis værktøjer.

Jeg har derfor lavet en template til dig, som hurtigt vil se, hvordan dine søgeord performer via Google Search Console, og det koster ikke noget. (Ikke engang din email 😉)

Det eneste, det kræver er, at du gemmer en kopi af Google Sheet templaten, og følger den nedenstående guide ift. at få sat den op. Efterfølgende har du et tool, som du løbende kan opdaterer meget simpelt.

Du kan downloade din gratis Google Sheets CTR template her

Hvad kan du bruge den til:

 • Se din egen CTR kurve fordelt på positioner
 • Se din CTR kurve på tværs af Brand, Non-brand søgeord
 • Få indsigt i, hvor stor en andel brand søgninger udgør af din nuværende trafik
 • Hurtigt finde de søgeord, som performer under gennemsnittet af din egen gennemsnitlige CTR på tværs af dit website
 • Hurtigt finde de søgeord, som performer over gennemsnittet af din egen gennemsnitlige CTR på tværs af dit website

Guide til opsætning af egen CTR analyse:

Step 1: Hent plugin (Google Search Analytics for Sheets)

Det første vi skal bruge for at få skabt en API forbindelse til Google Search Console, er et add-on til Google Sheets, som er gratis. Search Analytics for Sheets sørger for, at vi automatisk kan hente alt vores data fra Google Search Console.

 • Åbn Google Sheets
 • Naviger til Add-ons -> Get Add-ons
 • Søg på: Search Analytics for Sheets og installer
 • Gennemfør authentication processen
 • Tryk på Add-ons -> Search Analytics for Sheets -> Open side bar
 • Vælg dit site og vælg datointerval (Hvis du ikke får meget SEO trafik kan du med fordel tage et langt tidsinterval)
 • Vælg “Query” under “Aggregation type”
 • Under “Results Sheet” vælg “Active Sheet”
 • Indsæt dette i Cell: A1 (Farvet Gul) i fanen “Output”
 • Indsæt navnet på dit brand i cell B3 i fanen “CTR Curve” (OBS: Hvis du oplever at dit brand bliver søgt på forskelligt kan du indsætte en lille andel af dit brand name f.eks: “zala” hvis du er Zalando)

Step 2: Forstå dit output

I denne version 1.0 har jeg inkluderet 2 forskellige faner, som automatisk giver dig nogle af de indsigter, som gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger. De 2 faner er døbt:

Fane 1: CTR Curve

Efter du har trukket data ud og lagt det ind i fanen “Aggregated”, skal du blot lave en justering mere for at få vist, hvordan din CTR Curve ser ud på brandede søgninger og ikke-brandede søgninger.

Det gøres ved at skrive et søgeord i det tomme hvide felt med overskriften “Brand Variation”. Hvis dette skulle gøres for Refyne, ville man f.eks. skrive Refyne her, og derefter vil de bagvedliggende formler tilpasse sig efter dette input.

Når du har gjort dette burde det se ud lidt ala nedenstående:

CTR template under click curve

Graf 1: CTR Curve [All | Brand | Non-Brand]

 • All CTR: Viser CTR’en på tværs af alle de søgeord dvs. for hele sitet.
 • Brand CTR: Viser CTR for alle de søgeord, som indeholder det søgeord, som du har angivet i det hvide felt med overskriften “Brand Variation”
 • Non-Brand CTR: Viser CTR’en for alle de søgeord, som ikke indeholder det søgeord, som du har angivet i det hvide felt med overskriften “Brand Variation”

Grafen kan bruges til at benchmarke forventningerne til, hvad vi kan forvente af en placering 1. Et praktisk eksempel kunne være, hvis vi antager, at vi sælger køkkener. Vi ønsker at opnå en placering 1 på søgeordet “køkken”, som har 15.000 månedlige søgninger. Med ovenstående viden kan vi altså estimere, hvor meget trafik vi kan forvente ved at opnå dette:

15.000 / 100 * 20,07 = 3.010 månedlige kliks.

Graf 2: Brand vs Non-Brand Clicks

Den næste graf viser blot en fordeling mellem Brand og Non-brand kliks, hvilket kan bruges til at vurdere i hvor høj grad, man er afhængig af at have et stærkt brand til at drive SEO trafik til sit website.

Graf 3: Non-Brand Keywords By Position

Den sidste graf viser antallet af keywords fra placering 1-20 på den venstre akse, og på den højre akse kan man se antallet af visninger, som man har fået. Grafen kan bruges til at vurdere, hvorvidt der er potentiale for vækst.

Under disse grafer er der desuden øvrige tal, hvis man ønsker at kopiere dem videre til excel eller andet.

Keywordtabel med Keywords, Impressions, Clicks og CTR

Fane 2: CTR Opportunities

På trods af, at fanen “CTR Curve” kan bruges til at danne et hurtigt overblik over den generelle situation ift. din CTR, så er den trods dette ikke særlig praktisk anvendelig. For at gøre det mere brugbart til faktisk CTR optimering har jeg derfor inkluderet fanen “CTR Opportunities”, som har til formål at vise de konkrete søgeord, som har en høj / lav CTR i forhold til det forventelige niveau.

CTR muligheder i Google sheets template

Når man første gang kommer ind på denne fane, skal man lave nogle enkelte justeringer, men disse går vi hurtigt igennem.

(Valgfri) A1:A2 – “Keyword Contains”: Du kan vælge at efterlade denne blank, og i dette tilfælde vil tabellerne nedenfor ikke begrænse dit output. Hvis du f.eks. gerne vil optimere CTR’en for køkken-relaterede søgeord, kan du skrive “køkken” i A2, hvorefter det nedenstående output kun vil indeholde søgeord, hvor “køkken” indgår.

(Obligatorisk) A4:A5 – “Does not contain”: Denne skal udfyldes, men du kan i princippet skrive hvad som helst. Jeg vil dog anbefale, at du indtaster et søgeord, såsom f.eks. din brand variation (Dermed ikke sagt at du ikke også bør optimere din brand CTR).

(Obligatorisk) A7:A8 – “Amount of Results”: Her skal du skrive en nummerisk værdi for, hvor mange resultater du ønsker at have vist i de nedenstående tabeller.

(Obligatorisk) A10:A12 – “Above Clicks”: Her skal du skrive en nummerisk værdi for, hvor mange kliks et søgeord, som minimum skal have haft. Det kan i princippet være 0 eller 1, men jeg vil ikke anbefale, at du foretager ændringer til dine title og meta descriptions på baggrund af så få klik. Du kan derfor med fordel skrive noget ala 50, så du sikrer, at du kun kigger på søgeord, som har en statistisk sandsynlighed for, at datasættet er reelt.

(Obligatorisk) A13:A15 – “Above Impressions”: Her skal du ligesom med “Above Clicks” angive hvor mange visninger et søgeord, som minimum skal have haft. Igen, kan du i princippet skrive 0 og 1, men jeg vil igen anbefale, at du tager udgangspunkt i lidt mere data. Det kunne f.eks. være 100 impressions.

Efter at du har gjort dette, så burde du nu være istand til nemt at finde søgeord, hvor din CTR med fordel kan optimeres. Dem finder du i den røde tabel (Worse than expected CTR). Tilsvarende kan du eventuelt dykke ned i de søgeord, hvor du oplever en højere CTR end forventet. Derefter kan du kigge ind, hvorfor netop disse søgeord performer bedre.

Afrunding:

Hvis du vil optimere mod at opnå en højere CTR på dine SEO-søgeord, vil jeg anbefale, at du tager udgangspunkt i din egen data fremfor klassiske industry benchmarks. Jeg håber, at jeg med denne artikel har været i stand til at give dig et lille indblik i, hvordan du kan tage nogle af de første steps ift. at arbejde med CTR. Hvis du allerede havde alt denne viden, håber jeg på, at du trodsalt kan bruge den gratis template som i dit eget arbejde.

Hvis du er interesseret i mere af denne salgs indhold kan du følge mig på LinkedIn. Jeg begiver mig ofte ud på mindre projekter som disse og vil naturligvis gerne høre fra dig, hvis du har nogle ideer til forbedringer eller alternative måder at løse det på. Ligeledes hvis du møder nogle udfordringer med templaten hjælper jeg dig også gerne på rette spor.

Har du brug for hjælp til din SEO-optimering?

Skriv eller ring til Jens og få en uforpligtende snak ift. at optimere din tilstedeværelse på SEO.