ChatGPT: En chatbot med (næsten) uendelig viden – også på dansk

ChatGPT så dagens lys i november, og derfra har dette nye værktøj taget verden med storm. Begejstringen har nærmest ingen ende ville tage. Der er blevet sat godt og grundigt ild til LinkedIn, hvor der blevet beskrevet utallige use cases. Lige fra juridiske lejekontrakter til besvarelse af universitetseksaminer til debugging af koder i forskellige sprog til content med henblik på digital markedsføring. Det er uden tvivl et enormt imponerende værktøj, der med tiden potentielt fuldstændig kan ændre den måde, vi arbejder på i dag.

Ved ChatGPT det hele? Nej.

Kan vi altid stole på den? Nej.

Men vi kigger ind i et paradigeskifte. Lad os tage et kig på det.

 

Hvad er ChatGPT, og hvordan fungerer det? 

ChatGPT er en stor sprogmodel, der er lavet af OpenAI. ChatGPT er en Artificial Intelligence-model, der er trænet ved hjælp af deep learning på store datasæt af tekst. Det betyder, at modellen er trænet i og udviklet til at levere et naturlig, menneskelig respons, når vi “prompter” den – altså giver den en form for input. Præcis som vi kender det fra en menneskelig samtale. Selvom vi tidligere har set AI-modeller forsøge sig på dansk, så klarer ChatGPT sig godt på dansk. 

 

Forsøg 1: En FAQ om ChatGPT på dansk

Umiddelbart har vi allerede en oplagt anvendelsesmulighed, så lad os give det et skud: 

Prompt: Kan du skrive en FAQ om ChatGPT på dansk?

Response: Hej! Her er en FAQ om ChatGPT på dansk:

Hvad er ChatGPT?

  • ChatGPT er en avanceret kunstig intelligens-teknologi, der kan simulere samtaler med mennesker på en naturlig måde. Det er en type af language model, der er trænet til at generere tekst baseret på indtastet input.

Hvordan fungerer ChatGPT?

  • ChatGPT fungerer ved at analysere indtastet tekst og derefter generere en meningsfuld respons baseret på sin træning med store mængder af tekstdata. Det kan simulere en bred vifte af samtaler og kan også huske tidligere samtaler for at give mere meningsfulde svar.

Kan ChatGPT lære nyt?

  • Ja, ChatGPT kan lære nyt gennem sin interaktion med brugere. Det kan tilpasse sig forskellige samtaletemaer og forbedre sin evne til at generere naturlige svar over tid.

Kan ChatGPT erstatte menneskelige samtalepartnere?

  • Nej, ChatGPT er ikke en erstatning for menneskelige samtalepartnere. Det er en teknologisk løsning, der kan hjælpe med at simulere samtaler, men det kan ikke erstatte den menneskelige interaktion og empati.

Hvordan kan jeg bruge ChatGPT?

  • Du kan bruge ChatGPT ved at indtaste tekst i en chat-interface, og derefter vil ChatGPT generere en respons baseret på det indtastede. Det kan bruges til at simulere samtaler om en bred vifte af emner og kan også huske tidligere samtaler for at give mere meningsfuld feedback.
faq-ChatGPT-på-dansk

Eksempel på et prompt fra ChatGPT på dansk.

I løbet af ganske kort tid har vi en rimelig grundig FAQ om ChatGPT ved hjælp af et meget simpelt prompt. Det er tidsbesparende, det er smart, det er velskrevet. Det virker næsten for godt til at være sandt. Vi kan hurtigt konstatere, at tekstforfatningen kan tidsoptimeres og klares på et minimum. Skal vi til at frygte for vores job, når der findes et værktøj, der nærmest kan besvare alt?

Inden der bliver gejlet en stemning op omkring, at ChatGPT kommer og tager alle vores jobs, så slår vi koldt vand i blodet. Set i lyset af Googles Helpful Content-algoritme, der er sat i verden for at opdage og ‘straffe’ AI-indhold skrevet af modeller som eksempelvis ChatGPT eller den klassiske GPT-3, er det næppe den rigtige løsning. Men hvad så? 

Betyder det, at jeg skal holde mig fra dette fantastiske værktøj i tekstforfatningen? I min verden bliver det et nej. Vi skal effektivisere alt, hvad vi kan – men ChatGPT kan og skal naturligvis ikke stå alene. Modellen skal bruges til at outline en struktur, lave dispositioner, forfatte inspirende tekststykker og hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål.

 

Forsøg 2: Strukturering af et dansk blogindlæg

Lad os prøve at bringe ChatGPT i spil igen:

Prompt: Hvis du skulle skrive et blogindlæg om brugte biler, hvordan vil du strukturere det?

Respons: Hvis jeg skulle skrive et blogindlæg om brugte biler, ville jeg strukturere det på følgende måde:

  1. Indledning: En kort introduktion til emnet brugte biler, der giver læseren en idé om, hvad indlægget vil handle om.
  2. Fordele ved at købe en brugt bil: Her vil jeg gennemgå de mange fordele ved at købe en brugt bil i stedet for en ny, såsom lavere pris, mindre afskrivning og større udbud.
  3. Ting at overveje, før du køber en brugt bil: Her vil jeg give læseren nogle råd og tips om, hvad man skal tænke over, inden man køber en brugt bil, såsom bilens historie, kilometertal og stand.
  4. Hvordan man finder den rigtige brugte bil: Her vil jeg give læseren nogle forslag til, hvordan man kan finde den rette brugte bil, såsom gennem private sælgere, autobrokere eller online markedspladser.
  5. Konklusion: En opsummerende afslutning på indlægget, der opsummerer de vigtigste pointer og opfordrer læseren til at overveje at købe en brugt bil.
dansk-blogindlæg-fra-chatgpt

Strukturering af blogindlæg fra ChatGPT på dansk

Igen en godkendt løsning, der er brugbar. I dette tilfælde har vi en allerede et stærkt udgangspunkt til et blogpost om eksempelvis ‘brugte biler’. Hvis man har lyst – og modet til det – kan man også bede ChatGPT om at skrive hele blogindlægget. Igen: næppe den rigtige løsning, men uden at love for meget vil en gennemskrivning med menneskelig hånd af et AI-blogindlæg bringe dig langt.

Forsøg 3: Tekniske færdigheder 

I min dagligdag som SEO-specialist er Google Sheets et flittigt anvendt stykke værktøj. Selvom man ikke nødvendigvis er specialist i de mange forskellige formler, så kan ChatGPT være behjælpelig. I dette tilfælde slår vi over i engelsk, da outputtet fra AI-modellen ganske enkelt bliver bedre. 

Prompt: Can I extract all links on a web page using Google Sheets?

Respons: Yes, you can extract all of the links on a web page using the IMPORTXML function in Google Sheets. To do this, you can use the following formula:

=IMPORTXML(url, “//a/@href”)

This formula uses the //a XPath query to find all of the a (link) elements on the web page, and the @href attribute to extract the URL from each link. This formula will return all of the links on the web page as a single concatenated string, with each link separated by a comma.

Remember to replace the URL with the actual URL of the web page you want to extract information from. Also keep in mind that the IMPORTXML function can only be used to extract information from publicly accessible web pages that allow Google Sheets to access their content.

Prompt: What will the formula look like if I want to extract all the headers from the web page?

Respons: If you want to extract all of the headers (e.g. h1, h2, h3, etc.) from a web page using the IMPORTXML function in Google Sheets, you could use the following formula:

=IMPORTXML(url, “//h1|//h2|//h3|//h4|//h5|//h6”)

This formula uses the | (pipe) character to specify multiple XPath queries, which in this case are the different header tags (h1, h2, h3, etc.). This formula will extract all of the headers from the web page and return them as a single concatenated string, with each header separated by a comma.

Remember to replace url with the actual URL of the web page you want to extract information from. Also keep in mind that the IMPORTXML function can only be used to extract information from publicly accessible web pages that allow Google Sheets to access their content.

 

Igen har jeg effektiviseret mit arbejde. Ved ganske få kommandoer har jeg fået et udtræk af links og overskrifter på en given URL, hvilket er en ekstrem brugbar funktion i det daglige SEO-arbejde. 

Dette kan desuden også sagtens lade sig gøre at få modellen til at formulere et Python-script for dig, der crawler et helt website og udtrækker overskrifter, links, page titles, mm., hvis du gerne vil skifte Sheets ud med Python eller lignende.

Så hvilken indflydelse kommer ChatGPT til at få?

ChatGPT er kommet for at blive. Det kan der ikke herske tvivl om, men der er stadig fejl og mangler. Vi kan endnu ikke stole 100% på den respons, som vi får. Men med tiden kommer AI-modellerne kun til at blive bedre og bedre, og det kan naturligvis være bekymrende for mange. Til gengæld befinder vi os pt. på et stadie, hvor vi har fået os en sparringspartner, der kan hjælpe og assistere os i mange af dagligdagens opgaver. Den kan hjælpe dig vej med idégenerering, udførsel af opgaver og hjælpe dig med eksempelvis formler i Google Sheets. 

Nu er paradigmeskiftet så småt undervejs. Vi bevæger os imod paradigmet at skulle være i stand til at stille de rigtige spørgsmål. Den effektive arbejdsgang bliver evnen til at “prompte” de rigtige spørgsmål til ChatGPT og få modellen til at udføre det tunge arbejde. Noget tyder på, at “prompt engineering” potentielt kan blive rigtig stort over de næste par år, når man tager i betragtning, hvor voldsomt AI-modellerne har udviklet sig over det sidste stykke tid.