Hvad koster Google Ads? Sådan navigerer du i priserne

Blå baggrund med teksten "Google Ads priser"

Hvad koster Google Ads? Dette er et ganske fornuftigt spørgsmål at stille, uanset om man er ny indenfor PPC eller erfaren indenfor feltet. Spørgmålet er relevant for dig, som ønsker at vide, om du har råd til at investere i Google Ads eller ønsker at have en bedre forståelse for, hvad du betaler for i dag.

Det simple svar i forhold til, hvad Google Ads annoncering koster er, at tage udgangspunkt i nogle gennemsnitstal :

Kampagnetype Pris pr. klik
Søgekampagner 2-8 kr
Shoppingkampagner 3-9 kr
Video (Youtube) kampagner 8-14 kr
Display-kampagner 1-4 kr

Det nuancerede svar er, at det slet ikke er så simpelt, da klikprisen kan variere helt fra 0,5 kr. til 200+ kr. Prisen på Google Ads annoncering afhænger nemlig af flere faktorer. Disse faktorer er blandt andet:

 • Din branche
 • Markedstendenser
 • Konkurrencesituationen
 • Håndtering af din Google Ads konto

Til sidst skal du også forvente, at der vil være ekstra omkostninger forbundet med at have en tilknyttet konsulent eller bureau til at håndtere din annoncering, som kommer oven i prisen på den “rene” annoncering.

Selvom det kan lyde komplekst, skal du ikke være bekymret. I denne guide gennemgår vi nemlig hvordan Google Ads bestemmer klikprisen, samt gennemgå alle relevante faktorer, så du bedre forstår hvad Google Ads vil koste din virksomhed.

Men før vi kan springe ud i det tekniske, skal vi have styr på begreberne i Google, som har udviklet sig meget siden det hed “Google Adwords” og kun var tekstannoncer.

 

Hvordan virker Google Ads?

Google Ads’ historie strækker sig langt tilbage. Faktisk går Googles annonceringsplatform helt tilbage til 2000, hvor den oprindeligt blev kaldt Google AdWords. Mange forbinder Google Ads med tekstannoncer, der vises ovenfor søgeresultaterne, og selvom dette stadig er en stor del af Googles annonceringsunivers, er der blevet tilføjet nye formater.

Det er essentielt at have en grundlæggende forståelse for de forskellige muligheder, Google tilbyder, da deres formål, pris og effektivitet varierer betydeligt.

Overordnet set tilbyder Google Ads tre forskellige måder at nå ud til dine potentielle kunder på, og hver har forskellige afregningsmodeller.

 • Google Search (CPC – Cost Per Click): Her finder vi de klassiske tekstannoncer, samt Google Shopping annoncer, som er primært målrettet til eCommerce virksomheder med fysiske produkter. Når du annoncerer via Google Search opgøres prisen via en CPC model, hvor du betaler hver gang en bruger klikker på din annonce (Også kaldet en klikpris)
 • Google Display (CPM – Cost per mille): Med Google display annoncering kan du eksponere brugere for annoncer uden for Google egen platform. Når du bruger denne mulighed afregnes prisen med en CPM model, som betyder at du betaler pr. 1000 visninger.
 • Youtube Ads (CPV – Cost Per View): Google-netværket giver dig også mulighed for at vise dine videoannoncer på YouTube. I dette tilfælde betaler du ikke per klik, men per visning (CPV – Cost Per View). Hvornår en visning tælles afhænger af videoens længde.

Da størstedelen af dit budget sandsynligvis vil blive brugt på annoncering via Google Search, vil vi hovedsageligt fokusere på dette i de kommende afsnit. Vi vil vende tilbage til Google Display og YouTube Ads i senere afsnit, hvor vi sammenligner disse muligheder med Google Search.

 

Sådan fungerer Google Ads annonce auktionen

Hver gang en bruger foretager en søgning på Google, afholdes der en annonceauktion for den betalte del af søgeresultaterne, hvor annoncører konkurrerer om at blive vist for bestemte søgeord. I en annonceauktion er der forskellige faktorer, som påvirker din endelige placering og pris. Det er faktorer, som dit bud, din annoncerelevans og effektiviteten af dine annonceudvidelser.

Så udover at dit bud spiller en stor rolle, vil relevante annoncer, søgeord og annonceudvidelser kunne lede til højere placeringer og lavere klikpriser, selvom din konkurrent har budt højere end dig. Derfor er det altså ikke bare nok at tænke på budgetter og klikpriser, hvis man vil udnytte sit budget mest muligt. Vi gennemgår de trin, som Google gennemgår for at bestemme din klikpris i det følgende:

Trin 1: Quality Score

Når der søges på Google undersøger Google, om der er nogle annoncører, som byder på søgeord, som er relevant for den foretaget søgning. Hvis ja, udløses en auktion, og Google indsætter alle relevante annoncer i auktionen. Hereftertildeles der hver annonce en “Quality Score”. Quality score er et tal som går fra 1-10, og bestemmes ud fra en kombination af:

 • Oplevelsen på landingsiden
 • Annoncens relevans i forhold til søgeordet
 • Destinations URL’s relevans i forhold til søgeordet
 • Forventet klikrate

Illustration af hvordan Quality Score virker i Google Ads

Trin 2: Ad rank

Efter quality score er udregnet beregner Google en “Ad Rank” for hver enkelt annonce. Ad Rank har til formål at afgøre, hvor højt i søgeresultatet din annonce skal vises. Måden dette sker på er ved at Google Ads tager din Quality Score * Maximum bid (Hvilket er det maksimale du ønsker at give for et klik på annoncen)

Illustration af hvordan Ad Rank virker i Google Ads

De annoncer som får de højeste Ad Rank scores er de annoncer, som der slutteligt vises til brugerne i søgeresultatet.

Trin 3: Pris pr. Klik

Et unikt aspekt ved Google Ads sammenlignet med f.eks. displayannoncering er, at du kun betaler, når nogen klikker på din annonce. Som nævnt i det foregående afsnit bestemmes din Ad Rank af dit maksimale bud, men selvom du har angivet et maksimumbud på f.eks. 20 kr, betaler du faktisk kun 1 øre mere end annoncen under dig. Formlen for beregning af Google Ads klikpris er:

Ad Rank (for annoncen under dig) x (din egen Quality Score) + 1 øre = Pris pr. klik

Dette system giver dig som annoncør mulighed for at reducere dine omkostninger betydeligt på Google Ads ved at arbejde målrettet på at opnå en bedre Quality Score. Derfor er det ikke kun annoncører med det største budget, der vinder på Google Ads.

 

Hvilke faktorer påvirker din klikpris?

Som nævnt i indledningen er det nuancerede svar på “Hvad koster Google Ads?” at der ikke findes en one-size-fits all. Prisen på Google Ads afhænger nemlig af flere faktorer, som vi gennemgår nedenfor:

01: Din branche har stor betydning

Din industri har stor betydning, og det har den også for dine priser på Google Ads. Din branche spiller en stor rolle ift. hvilken klikpris, man kommer til at betale. Der er nemlig stor forskel på, hvad søgeord koster at ligge på fra branche til branche, da det i høj grad er påvirket af søgevolumen og efterspørgsel. Eksempelvis har advokatbranchen en noget lavere volumen end f.eks. fashion-branchen. Der er simpelthen ikke lige så mange ”kunder” til ens produkt, og derfor er der hårdere konkurrence om de kunder/søgninger, der så er i markedet, hvilket presser klikpriserne op.

Udover dette afhænger priserne også af, hvor meget annoncører ønsker at betale pr. klik. Eksempelvis vil annoncører, som sælger et produkt, der koster 20.000 kr., naturligt give mere pr. klik end annoncører, som sælger et produkt, der koster 500 kr. Ofte vil den potentielle ordrestørrelse for en ny kunde helt naturligt presse prisen op på dine Google Ads kampagner.

Man kan læse mere om, hvordan efterspørgsel kan påvirke dine priser i afsnittet ”Stigninger og fald i efterspørgslen” længere nede.

 

02: Konkurrencen i dit marked

Konkurrence i markedet er en ting de fleste ikke kan lukke øjnene for, og det kan man heller ikke, når det kommer til Google Ads. Her kan dine konkurrenter nemlig spille en stor rolle i forhold til, hvilke priser man betaler for din annoncering på Google.  

Det er sådan, at man ikke kan påvirke, hvor meget ens konkurrenter er villige til at byde. Så når de byder op på deres søgeord, ja.. så kan man blive nødt til at gøre det samme. For ellers kan det påvirke ens placering i annonceauktionen. Det påvirker selvfølgelig priserne på Google, da man kan ende med, hele tiden at skulle byde over ens konkurrenter på de søgeord, man har til fælles.    

Men hvordan ved man hvad ens konkurrenter gør?

Man kan aldrig 100% vide, hvad ens konkurrenter byder, eller hvordan deres setup er. Dog kan Google Ads give dig et indblik i din position i forhold til deres. Her er der flere ting, man kan kigge ind i.

Hvis man benytter en CPC-baseret budstrategi, er det værd at tjekke dine bud på dine søgeord ofte. For her giver Google dig besked, hvis man ikke byder nok til at ligge på første side. Det fortæller dig altså, at både dine konkurrenter byder mere end dig, men evt. også at de lige har skruet op for deres bud. Så her kan man blive nødt til at gøre det samme, hvis man ønsker at ligge øverst på det gældende søgeord.

Det lyder jo nemt, at man bare skal byde op. Men det kan være en udfordring for nogle virksomheder, hvis man ikke har et ubegrænset budget – hvilket de færreste jo har. Derfor kan man blive nødt til at lave en prioritering, i forhold til hvilke søgeord man vil bruge mest budget på. Her vil man typisk kigge ind i performance på de enkeltstående søgeord og lave en individuel vurdering fra case til case.

Hvis man er i tvivl om hvor meget mere potentiale, der er på ens søgeord, kan man benytte den metrik, som hedder impression share. Impression share giver et indblik i, hvor mange eksponeringer man får, i forhold til hvor mange eksponeringer man er berettet til. Denne metrik kan man se helt ned på keyword-niveau, og derved kan man basere ens spend-prioritering på et meget specifikt datagrundlag.

En anden ting som Google Ads giver en indblik i, er det, der hedder en auktionsindsigt. En auktionsindsigt kan give et indblik i ens position ift. sine konkurrenter og er derfor et godt redskab, når man skal vurdere ens potentiale på Google. Denne form for indsigt findes både for søge- og shopping-kampagner, og man bør helt sikkert dykke ned i denne rapport.

Billede af auction insights i Google Ads interfacet

 

03: Markedstendenser

Vi har allerede lidt været inde på det i afsnittet ”Din industri har stor betydning”, hvor vi kom omkring, at efterspørgsel vil påvirke dine priser. Her var det blot opdelt i forhold til branchetype. Men en del af det kan tages med videre til dette afsnit. For efterspørgsel, som ofte er påvirket af sæson og trends, vil også kunne påvirke dine priser. Det er selvfølgelig ikke alle brancher, som har højsæsoner eller trends, de kan følge, men mange har i en eller anden grad.

Det er ikke sådan, at man kan sige, at når efterspørgslen er stor, vil dine klikpriser automatisk blive lavere. Dog vil det i mange tilfælde være casen. Men man bliver også nødt til at tage højde for, om man er i en branche med høj online-konkurrence eller ej. For hvis man ikke er, så vil man nok kunne se ovenstående tilfælde, hvor man vil få billigere klikpriser.

Men det vil også kunne være modsatte tilfælde, hvor man er i et marked med stor online konkurrence, og her vil højsæsoner kunne gøre, at dine konkurrenter tænker og gør det samme som dig. Nemlig både allokere større budgetter til Google Ads og hæve deres bud, fordi de også ved, at det er nu, de skal ud og tjene pengene.

 

04: Din Google Ads opsætning & hygiene

I en stor del af dette indlæg kan det måske godt lyde som om, det er dit budget og bud, som er afgørende for din placering og pris. Men vi håber, at nedenstående punkter kan give et indblik i, hvad man selv kan optimere i ens Google Ads struktur for at påvirke ens priser og placeringer.

Kvaliteten af dine annoncer er en af de ting, som spiller ind. Her vil Google vurdere, hvor relevant ens annonce er i forhold til den person, som har foretaget søgningen. For at få et indblik i hvor relevant Google synes din annonce er, kan man benytte den metrik som hedder kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet er et tal fra 1-10, som ens søgeord bliver givet. Resultat er et estimat på, hvor relevant din annonce, søgeord og landingsside er. Derfor er det vigtigt løbende at gennemgå ens søgeords kvalitetsresultater og optimere annoncer, søgeord og landingssider.

Udover annoncekvalitet og relevans er det også vigtigt at fokusere på ens annonceaktiver, også kaldet annonceudvidelser. De har nemlig også betydning for din prissætning. Google estimerer i annonceauktionen værdien af dine udvidelser, og hvordan de påvirker din annoncers effektivitet. Derfor er det vigtigt, at man både tilføjer, men også optimerer løbende på annonceudvidelserne.

 

Hvordan har klikprisen på Google Ads udviklet sig i 2023?

2024 er lige startet, men allerede nu kan det være interessant at kigge på udviklingen af priserne på Google Ads, for at få et indblik i, hvad det kommer til at koste dig at lave betalt annoncering på Google i år.

Baseret på et dataudtræk for 150+ Google Ads konti, ser vi følgende udvikling i klikpriserne. Dataudtrækket er baseret på et bredt spænd af forskellige brancher, og derfor kan der være forskellige grader af, hvor meget ens forretning bliver påvirket af ændringerne i klikpriserne.

I nedenstående graf kan vi se en tendens med stigende klik priserne hen over 12 måneder. Hvis man kigger fra januar 2023 til januar 2024, ser man en stigning på 2,8% i udviklingen af priserne på Google Ads. Det er en tendens, vi løbende ser og bør forvente i fremtiden, og derfor bør man have det in mente, når man fastlægger marketingbudgetter.

 

Prisen på Google Display & YouTube Ads

Når det så kommer til prissætning for display- og videoannoncering, så foregår det som tidligere nævnt en smule anderledes end med Google Search, da man ikke indgår i den klassiske annonceauktion.

Hvis vi f.eks. tager prissætningen for videoannoncering gennem Google Ads, kan det variere mellem de forskellige kampagnetyper og budstrategier. Men nogle af de mest gængse budstrategier, når det kommer til YouTube-annoncering, er CPV og CPM.

CPV (Cost Per View) – Her angiver man, hvor meget man er villig til at give for en visning, og man betaler først, når personen enten har interageret med ens video eller set 30 sekunder eller hele videoen.

CPM – (Cost Per Mille / 1000 visninger) – Her angiver man så i stedet, hvor meget man er villig til at betale for 1000 visninger. Her gælder det for videoannoncering, at din video har afspillet i 2 sekunder, som er en visning.

Prisforskel mellem kampagnetyper i Google Ads

Hvis man kigger på gennemsnitlige klikpriser, for de forskellige kampagnetyper, kan man se, at det varierer meget, og det er der en rigtig god grund til. Som vi kommer ind på i afsnittet ”Hvordan virker prissætning i Google Ads?”, er det forskellige måder man afregner for de forskellige kampagnetyper. Derudover er det også vigtigt, at man husker på, at kampagnetyperne har forskellige formål.

Klikpriserne for videoannoncering ligger for eksempel markant højere, end de gør for de resterende kampagnetyper. Det skyldes, at videoannoncering i de fleste tilfælde bliver brugt til at skabe awareness, og derfor nødvendigvis ikke har til formål at drive direkte trafik ind på din hjemmeside i samme grad som de andre kampagnetyper. På videokampagner angiver man heller ikke ens bud i CPC, men derimod i CPV (Pris pr. visning) og CPM (Pris pr. 1000 eksponeringer), da formålet er et andet.

En ting er, hvad man betaler for et klik, da klikpriserne godt kan se dyre ud, hvilket de også er i nogle tilfælde. Men det er vigtigt også at huske at fokusere på, hvilken værdi ens kampagner skaber. Man skal derfor bruge ens klikpriserne til at få et indblik i hvor dyre kampagner er, men det skal helst ikke være den afgørende faktor for hvilke kampagner man prioriterer. Her bør man tage udgangspunkt i kampagnernes performance og vurdere ud fra det.

Prisudvikling mellem kampagnetyper

Kigger vi ned i prisudviklingen på et klik på tværs af de forskellige muligheder, som Google Ads tilbyder ser vi forskellige tendenser afhængige af kampagnetypen.

Google Ads Search: fra januar 2023 til januar 2024 ser vi 10% højere klikpris.

Google Ads Shopping: udviklingen i klikpriser viser en stigning på 3,5% siden sidste år.

 

Google Ads Display:sammenlignet med sidste år, ser vi i januar en stigning i CPM-priser på 52,45%.

Obs: Data er baseret på indkøbspriser på 150 kunder. For Display vil indkøbet være i CPM, hvorfor CPM også er brugt til at illustrere udviklingen.

Google Ads YouTube: sammenligner man med sidste år, kan vi se en stigning i CPM-priser på 46,08%. 

Obs: Data er baseret på indkøbspriser på 150 kunder. For YouTube vil indkøbet være i CPM, hvorfor CPM også er brugt til at illustrere udviklingen.

Hvor stort skal mit Google Ads budget være?

”Hvor mange penge skal man bruge på Google Ads?”. Et spørgsmål mange Google Ads konsulenter har fået gennem tiden. Det er desværre også et spørgsmål, som ikke har et fælles svar. For som med så meget andet kommer det helt an på den enkelte case. Her skal man nemlig undersøge og tage højde for mange af de parametre, vi har berørt tidligere. 

Nemlig, hvilken branche og marked er der tale om? Hvem konkurrerer man imod? Men selvfølgelig også: Hvad er dine forventninger og mål for din forretning og annoncering? Derfor har vi også kunder, der bruger alt fra 3.000 kr. til +900.000 kr. i spend om måneden. For det hele afhænger af den enkelte case.

 

Hvad koster det af få hjælp af et bureau?

For nogen virksomheder kan det også være relevant at tænke omkostninger til et bureau ind i budgettet, da det kan være meget ressourcekrævende at vedligeholde og optimere en Google Ads konto. Men hvad koster det så? Nu kommer der et svar, som minder meget om ovenstående, nemlig: Det varierer fra case til case. Her afhænger det af parametre som kompleksiteten af ens Google Ads setup, hvor mange markeder man vil annoncere i, og hvor stor en del af ens setup man ønsker, et bureau skal stå for.

Derfor har vi Google Ads-aftaler, som koster fra 4.500 kr. til +80.000 kr. i håndtering om måneden, da det er forskellige former for samarbejde, og kompleksiteten varierer. Men fælles for vores samarbejder er, at kunderne kun betaler for den tid, vi bruger. Vi har ingen faste retainers og fakturer aldrig vores kunder for mere, end den tid vi bruger.

 

Refyne Google Ads konsulent priser

Hos Refyne bestemmer vi timepriserne for vores Google Ads konsulenter ud fra deres erfaring. Vi opdeler konsulenterne i fire forskellige grupper, og hver gruppe har en specifik gennemsnitlig erfaring samt en dertilhørende timepris.

Prisen for en Google Ads Konsulent fra Refyne afregnes på timebasis ud fra følgende rater:

Konsulent type Timepris Års erfaring
Senior Google Ads konsulent 1.350 kr. 7,8 år
Google ads konsulent 1.050 kr. 3,8 år
Google ads analyst 850 kr. 2,3 år
Google ads associate 450 kr. 2,0 år

Ovenstående tal med erfaring er på tværs af Refyne’s fagdiscipliner og dækker derfor ikke kun over Google ads konsulenter.

Opdateret sidst: 01/01/2024

Læs mere om vores koncept

Du får desuden følgende fordele ved at blive kunde hos Refyne:

 • Du har ingen binding
 • Du betaler kun for tiden, vi bruger
 • Du får en timepris, som afspejler konsulentens erfaring
 • Du får fuld indsigt i hvem, hvad og hvordan tiden bruges
 • Du får afslag i regningen, hvis du ikke er fuldt ud tilfreds

Ved at differentiere timepriserne ud fra erfaring kan du hos Refyne få en konsulent, der passer til dit budget og dine kompleksitetskrav. Samtidig tror vi på, at det er mere retfærdigt at være fuldstændig åbne omkring, hvem der udfører opgaven, så du som kunde har fuld indsigt i den ekspertise, du betaler for.

5 Tips til at reducerer din klikpris på Google Ads

Tip 01: Juster dine bud løbende

Hold øje og juster dine klikpriser løbende, det kan godt være dette råd ikke reducerer dine klikpriser. Men det vil helt sikkert hjælpe med ikke at misse ud på relevante søgninger, fordi man eventuelt ikke har budt nok.

Tip 02: Relevante annoncer

Det er vigtigt, at man løbende optimerer sine annoncer, da relevante annoncer kan lede til lavere klikpriser og højere placeringer. Her kan man bruge kvalitetsresultatet som en indikation for, hvor relevante dine annoncer, søgeord og landingssider er.

Tip 03: Husk annonceudvidelser

Det er også relevant at huske at tilføje og optimere på ens annonceaktiver, da Google også tager højde for effektiviteten af dem i en annonceauktion.

Tip 04: Gennemgang af søgetermer

Løbende gennemgang af ens søgetermer kan være med til at sikre, at man ikke bruger unødvendige penge på irrelevante søgninger eller søgetermer, som ikke performer optimalt. Derfor er det en klar anbefaling løbende at gennemgå dem, så man sikrer, at budgettet udnyttes optimalt, og at der ikke ligger unødvendige søgetermer, som trækker ens gennemsnitlig klikpris op.

Tip 05: Budjustering af Google Ads konto

Helt generel optimering og budjustering af kontoen kan lede til lavere priser. Her kan man arbejde med budjusteringer på målgrupper, demografi, geografiske områder osv. for at fortælle Google så præcist som muligt, hvem, hvad, hvor og hvornår man ønsker at byde højere. Så jo mere information og data du kan give Google Ads, jo bedre vil dit Google Ads budget blive udnyttet.

Afrunding

Priserne på Google Ads udvikler sig hele tiden, og den er værd at følge nøje for at allokere de korrekte budgetter til annoncering. Vi håber ovenstående indlæg har givet et indblik i, hvad man kan forvente at Google Ads koster i 2024, og hvad man selv kan gøre for at påvirke ens priser. Hvis du leder efter en samarbejdspartner, som kan få det maximale ud af dine budgetter er du velkommen til at kontakte os.

Få et tilbud fra Refyne

 

Google Ads priser FAQ

Spørgsmål: Hvorfor stiger priserne på Google Ads?

Svar: Stigningen i priserne på Google Ads skyldes i høj grad den øgede konkurrence. Online tilstedeværelse bliver vigtigere, og derfor er der også flere om buddet.

Spørgsmål: Hvilken kampagnetype er den dyreste?

Svar: Man kan ikke svare på hvilke kampagnetype, som er dyrest. For hvis man bare tager udgangspunkt i klikprisen, vil det uden tvivl være videoannoncering, som vil se dyrest ud. Men de forskellige kampagnetyper har forskellige formål og bliver afregnet på baggrund af forskellige handlinger. Så derfor bør man i virkeligheden fokusere på, hvilken værdi ens kampagner skaber.

Spørgsmål: Hvad koster Google Ads i forhold til Facebook annoncering?

Svar: Man kan nemt komme til at sammenligne sine priser på tværs af kanaler, men det bør man ikke gøre. For de forskellige kanaler har forskellige formål. Hvis man sammenligner Google Ads-priser, med dine Facebook-priser, vil man i mange tilfælde nok se, at Google Ads vil være det ”billigste”. Det skyldes, at de to platforme har vidt forskellige formål. Google Ads, i form af Search og Shopping, er mere low-funnel aktiviteter. Hvor man ofte benytter Facebook mere til mid- og highfunnel.

Spørgsmål: Er Google ads billigere end andre marketingkanaler?

Svar: Google Ads er blandt de mest effektive marketingskanaler og dermed også de billigste kanaler, der er tilgængelige, hvis vi ser på input versus output. Det skyldes ofte, at Google Ads er en low-funnel aktivitet, og det vil sige, at brugerne som udgangspunkt er mere købsklare end øvrige medier. 

Læs også: Hvad koster SEO?