SEO-strategi: 3 trin til at få buy-in med strategisk tænkning

Er din hjemmeside på vej mod toppen af Googles søgeresultater, eller er du fanget på side to for altid? I den hårde konkurrence inden for SEO kan det være vanskeligt at skille sig ud. En effektiv SEO-strategi kan dog være nøglen til at differentiere sig fra mængden og få synlighed i søgeresultaterne.

 

Hvad er en SEO-strategi?

En SEO-strategi er en række handlinger, der tager din virksomhed fra dens nuværende position til en ønsket position. En SEO-strategi er derfor ikke, i modsætning til hvad mange tror, “linkbuilding” eller “søgeordsanalyse”.

Begge dele er vigtige elementer, men ikke strategier i sig selv. I stedet er de blot potentielle komponenter i en effektiv SEO-strategi.

De enkelte dele af en SEO-strategi er sjældent effektive hver for sig. I stedet er det den unikke sammensætning af aktiviteter, der tager udgangspunkt i din konkrete situation, som skaber langvarige og bæredygtige resultater. 

En effektiv SEO-strategi bør indeholde:

 • En diagnose af din situation
 • En forståelig retning
 • En realistisik handlingsplan

Lyder det lidt kompliceret? Bare rolig: Vi gennemgår det hele i denne artikel, så du er bedre klædt på til at skabe din egen SEO-strategi.

 

Forskellen på en god og ineffektiv SEO-strategi

Når du søger ekstern hjælp til SEO, kan det være udfordrende at skelne mellem en effektiv og en ineffektiv SEO-strategi.

I det følgende vil vi derfor præcisere forskellene, så du lettere kan vurdere, om du har fundet en kompetent SEO-konsulent med et strategisk mindset, eller om du har stødt på en mindre dygtig én.

 

Hvad kendetegner en ineffektiv SEO-strategi?

Der er flere faktorer, der kan føre til en ineffektiv SEO-strategi. Baseret på vores erfaringer kan følgende tilgange typisk resultere i en strategi, der sjældent opnår mere end middelmådige resultater:

 • Forsøget på at udarbejde en fuldstændig perfekt strategisk plan (Hint: den findes ikke)
 • En SEO-strategi, der er uklar og ikke letforståelig for alle involverede
 • En strategi, der ikke omsættes til en konkret og gennemførlig handlingsplan
 • Mangel på fleksibilitet og evnen til at tilpasse strategien løbende efter behov
 • Fraværet af en konkret metode til at rapportere og måle fremskridt i strategiens implementering

 

Hvad er en god SEO-strategi?

Modsat ovenstående kigger vi i dette afsnit på de tre vigtige elementer som skaber en effektiv SEO-strategi, der sikrer synlighed og vækst for din virksomhed. Vi gennemgår disse hver for sig, så du forstår vigtigheden af hvert element.

1. Diagnose: Få styr på dit udgangspunkt

En god SEO-strategi bør altid tage udgangspunkt i den aktuelle situation, man befinder sig i. Det er først, når vi forstår vores udgangspunkt, at vi virkelig kan se, hvor vi i fremtiden kan bevæge os hen, samt identificere udfordringer og muligheder. 

Din analyse bør omfatte en grundig vurdering af virksomhedens interne forhold samt undersøge situationen uden for virksomheden ved at belyse dine nærmeste konkurrenters position og markedets generelle forhold.

 

2. Retning: Få interessenter med på din SEO-strategi

Mennesker eksekverer strategier. Det er derfor logisk, at de skal kende den SEO-strategi, de forventes at udføre. Baseret på vores diagnose skal vi finde en måde at kommunikere den retning, som diagnosen peger på.

Her er det vigtigt at holde det relativt overordnet, da vi ønsker at kommunikere en retning, der er letforståelig for alle, som vi ønsker at involvere i processen.

 

3. Handlingsplan: Gør dine tanker til konkrete handlinger

Selv de bedst udførte diagnoser og de bedst kommunikerede retninger fører ikke alene til gode SEO-resultater.

En SEO-strategi bliver først effektiv, når den har styr på det vigtigste, nemlig selve handlingsplanen for de aktiviteter, der skal flytte vores virksomhed fra ét stadie til et andet. Her er det essentielt, at vi har styr på:

 • Hvad skal der løses?
 • Hvem løser hvilke opgaver? 
 • Hvordan skal det løses?
 • Hvordan evaluerer vi?

Nu har vi styr på, hvad en god SEO-strategi bør indeholde, men hvad skal vi ellers huske, før vi kaster os i at formulerer verdens bedste SEO-strategi? – Det kigger i følgende afsnit:

 

Huskeregel 1:  Din SEO-strategi bør være langsigtet

Før du begynder at udarbejde din egen SEO-strategi, er det vigtigt at forstå, at din strategi bør tage udgangspunkt i en tidshorisont på mindst 12 måneder.

SEO adskiller sig fra betalt annoncering som Google Ads, idet det er en langsigtet investering, hvor de mest betydningsfulde resultater ofte først ses efter mange måneders kontinuerligt arbejde.

Selvom din SEO-strategi kan give resultater på kort sigt (typisk inden for 1-3 måneder), er det sjældent gavnligt for indsatsen, hvis du ikke anvender et langsigtet perspektiv i forhold til dine forventninger til resultaterne.

Hvis du ønsker umiddelbare resultater, vil vores anbefaling være at fokusere på betalte kanaler, såsom betalt social annoncering eller Google Ads annoncering.

billede-af-trafik-fra-kontinuerligt-seo-arbejde

Huskeregel 2: Få styr på dine målsætninger

Når vores kunder efterspørger en strategi for deres SEO-indsats, spørger vi altid, hvilke KPI’er og målsætninger strategien skal opfylde for at betragtes som en succes for deres forretning.

Det er afgørende at afstemme dette inden udformningen af en SEO-strategi, fordi målsætningerne guider vores forventninger til resultaterne af de efterfølgende handlinger i strategien.

Vi oplever dog ofte, at mange virksomheder ikke har fuldstændig styr på deres målsætninger og forventninger til arbejdet med SEO.

Den situation er ganske almindelig, da det faktisk er en øvelse i sig selv at vurdere, hvor meget vækst man potentielt kan opnå med en effektiv SEO-strategi og dens efterfølgende handlinger.

Under alle omstændigheder er det afgørende, at din valgte SEO-specialist er bevidst om dine målsætninger og vigtige KPI’er, så der ikke udformes en SEO-strategi, som ikke stemmer overens med dine forventninger til resultaterne.

Nu, hvor vi har styr på, at vores mindset til en SEO-strategi bør være langsigtet og tage udgangspunkt i en forventningsafstemning, kan vi begynde at bygge vores strategi, hvilket vi vil gøre i det kommende afsnit.

Nå – Lad os komme igang..

 

Trin 1: Diagnose: Lav en grundig SEO-analyse

Det første skridt i opbygningen af en effektiv SEO-strategi bør være en grundig analyse, der beskriver vores nuværende situation, afdækker markedspotentiale og vurderer konkurrencen i det marked, vi opererer i. Til dette anvender vi tre forskellige analyser:

 

 • Søgeordsanalyse: Søgeord er grundlaget for alt SEO-arbejde. En søgeordsanalyse identificerer de søgeord, brugerne benytter for at finde dine produkter og services på Google, samt deres potentiale.

 

 • SEO-audit: En SEO-auditering (også kaldet SEO-analyse) kortlægger udfordringer og potentialer ved dit website. En grundig auditering giver indsigt i, hvordan dit website præsterer inden for SEO og synliggør samtidig tekniske og indholdsmæssige udfordringer.

 

 • Konkurrentanalyse: En konkurrentanalyse viser konkurrencen i dit marked og afdækker det potentielle trafik, du kan opnå ved at blive, for eksempel, markedsleder. Konkurrence kan vurderes ud fra to aspekter: 1) Antal og kvalitet af konkurrenternes links og 2) Omfang af konkurrenters indhold og deraf genereret trafik.

 

Sammen bør disse tre SEO-analyser give os en præcis beskrivelse af den nuværende situation og potentiale, som skal danne grundlag for vores SEO-strategi.

Eksempel: Opsummering af din situation

Trafikken fra SEO er faldet med 30% i forhold til sidste år fordi konkurrenterne har forøget deres investering i kvalitetsindhold, og vi har samtidig foretaget en website migrering der har medvirket til lavere trafik.

Dette klare budskab gør det lettere at kommunikere internt og inddrage kolleger uden SEO-ekspertise.

Det er nemlig ofte en central udfordring ved SEO-optimering at sikre, at alle interessenter forstår og er engageret i processen.

 

Trin 2: Retning: Gør din SEO-strategi forståelig for alle

For at opnå succes med SEO er det afgørende, at strategien er letforståelig og enkel at kommunikere. Manglende SEO-resultater skyldes ofte, at flere personer, ikke kun SEO-konsulenten, har indflydelse på resultaterne.

I modsætning til betalte kanaler som Google Ads kræver succesfuld SEO typisk, at mange forskellige roller er involveret i arbejdet, herunder:

 • CMO
 • Marketingskoordinatorer
 • UX- og designere
 • Backend- og frontend-udviklere
 • Copywriters

For at sikre, at alle arbejder i samme retning og forstår SEO’s vigtighed, er det essentielt at formulere et klart og letforståeligt mål for SEO-strategien.

Dette mål skal beskrive, hvad du ønsker at opnå, og hvordan du planlægger at gøre det på et overordnet niveau. En sådan tilgang vil hjælpe med at samle alle involverede og optimere samarbejdet omkring SEO.

 

Et eksempel på en SEO-strategi retning kunne være:

Der er mulighed for at vækste trafikken fra SEO med 15.000 månedlige besøgende ved at skabe 100 nye landingssider med  kvalitetsindhold omkring [Emne], som hjælper brugerne med at løse deres problemer. Samtidig skal vi have rettet de tekniske fejl som følge af vores website migration for at sikre optimale forhold for indeksering på Google. 

Denne enkle sætning kan let kommunikeres til CMO’er, ledere og andre interessenter, som skal involveres i det daglige arbejde eller godkende SEO-budgettet.

Mange SEO-konsulenter undgår at kvantificere potentialet, hvilket kan føre til utilstrækkelige budgetter. Derfor er det afgørende, at der bruges tid på at skabe en SEO-strategi, som illustrerer potentialet for indsatsen tydeligt. Derved kan man nemmere få buy-in fra beslutningstagere, der skal godkende investeringen.

Det næste skridt er at konkretisere de taktikker, der skal anvendes for at implementere SEO-strategien.

 

Trin 3: Gør din SEO-strategi operationel med en handlingsplan

Selv den bedste SEO-strategi fejler, hvis den daglige drift ikke er på plads. Derfor fokuserer vi i dette afsnit på at udarbejde en konkret handlingsplan for de aktiviteter, der skal bringe din SEO-strategi til live og i sidste ende lede til mere trafik.

 

01: Hvad skal der løses?

Mange forveksler ofte en strategi med en taktik. For eksempel hører jeg ofte link building blive omtalt som en SEO-strategi, men det er snarere en taktik, der kan bruges til at føre strategien ud i livet.

Selvom der ikke er tale om strategi, er det alligevel vigtigt at få afklaret hvilke taktikker der skal aktiveres i vores SEO-strategi, eftersom de gør det nemmere for os at definere, hvilke ressourcer der skal aktiveres, samt i hvilket omfang.

Derfor gennemgår vi i det kommende en indeling, som du kan benytte til at inddele aktiviteterne i din SEO-strategi, så du nemmere kan holde overblikket over de mange aktiviteter:

 

On-page SEO: On-page optimering indebærer at optimere hjemmesidens indhold og elementer, såsom indholdsoptimering, meta tags, overskrifter og intern linkbuilding.

 

Off-page SEO: Off-page optimering involverer aktiviteter, som ikke foregår på dit eget website, men i stedet på andre websites. Her finder vi aktiviteter såsom: ekstern linkbuilding (køb af links), digital PR og outreach.

 

Teknisk SEO: Teknisk SEO fokuserer på at forbedre hjemmesidens tekniske aspekter, så den er nemmere og hurtigere for Google at gennemgå og indeksere. Dette inkluderer arbejde med JavaScript-rendering, robots.txt, Core Web Vitals og omdirigeringer (også kaldet redirects).

Baseret på vores tidligere diagnose og retning vil de primære taktikker for at opnå vores mål ligge inden for On-page SEO (da vi ønsker at skabe nyt indhold) og Teknisk SEO (grundet tekniske udfordringer som følge af en fejlslagen migration).

Nu hvor vi har styr på det, er det markant nemmere for os at få afdækket hvilke ressourcer vi har brug for, for at kunne lykkes med SEO-strategien, hvilket vi afdækker i næste punkt.

 

02: Hvem løser hvilke opgaver?

Nu hvor vi ved, at vi primært skal have fokus på on-page SEO og teknisk SEO, ved vi også, at de ressourcer, som vil komme til at spille en afgørende rolle for SEO-strategiens succes, er:

 • Copywriters (til at skrive indholdet)
 • UX/designere (til at opstille templates til de nye landingsider)
 • Udviklere (til at fikse de tekniske problemstillinger som følge af website migrationen)

Med viden om de ressourcer som skal eksekvere tankerne i SEO-strategien, er det nu markant nemmere at sikre buy-in fra disse personer samt få nogle alt andet lige betragtninger på tidshorisonten for at løse vores aktiviteter i strategien.

 

03: Hvordan skal det løses?

Selvom vi nu ved hvad og hvem der skal løse opgaverne for at realisere forventningerne til vores SEO-strategi, skal det stadig gøres tydeligt, hvordan vi løser opgaverne.

Det giver her god mening at få kortlagt, hvordan opgaverne optimalt bør briefes samt hvilke møder der skal sættes i bogen for at sikre, at vi kontinuerligt lykkes med at udkomme med nyt indhold.

Vores erfaringer viser, at ved større indsatser som disse, hvor der skal produceres 100 nye landingsider, giver det god mening at opretholde en relativ høj frekvens med nogle korte check-ins (ca. 30 min pr. uge) med de udførende roller, således at man sikrer, at projektet konstant flytter sig.

Et eksempel på en konkret arbejdstilgang kunne være, at arbejde i 30 dages sprints eksemplificeret i nedenstående.

Et ekstra tip her er at sikre, at arbejdet struktureres og konsolideres i et samlet projektstyringsværktøj for at sikre tilgængelighed. Dette kan f.eks. være Asana, ClickUp, Productive eller Trello.

 

04: Hvordan evaluerer vi?

Nu hvor vi har styr på at gøre SEO-strategien operationel, bør det nævnes, at enhver langsigtet indsats bør have et stærkt rapporteringssetup i ryggen.

SEO er en uforudsigelig disciplin, og det er sjældent, at det nye og lækre indhold, du producerer i første omgang, lander dig en placering 1 på Google. Derfor er det afgørende, at du får opsat et ordentligt rapporteringsformat, som kan give dig feedback på de resultater, som din plan fører til.

Her vil jeg anbefale, at man får opsat et professionelt SEO Dashboard i f.eks. Power BI eller Looker Studio, så man løbende kan følge med i SEO-resultaterne.

Hvis du ikke har ressourcer til dette, vil jeg anbefale, at du hovedsagligt bruger Google Analytics og Google Search Console til at evaluere performance af de aktiviteter, du sætter i søen, men dette er en disciplin i sig selv, som rækker udover formålet med dette blogindlæg.

Jeg håber, at ovenstående gav dig inspiration til en lidt anderledes tilgang til en SEO-strategi, som forhåbentligt bliver nemmere at kommunikere og forstå for de mennesker, som skal involveres og godkende eventuelle budgetter.

 

Skal vi lave en skræddersyet SEO-strategi for dig?

Hos Refyne har vi mange års erfaring med at lave seriøse SEO-strategier for nogle af Danmarks førende brands såsom: OK a.m.b.a. 3 Mobil og Message.

Kontakt os og få hjælp til strategien

 

SEO-Strategi FAQ

Spørgsmål: Hvad koster en SEO-strategi?

Svar: Hos Refyne sælger vi sjældent udelukkende SEO-strategier, men der ligger altid en bagvedliggende strategi bag vores løbende SEO-aftaler, som starter fra 6.500 kr. Pr. måned. Læs mere om vores SEO priser